Sasu Tarkoma Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

"MATINE on keskeinen instrumentti maanpuolustukseen liittyvän perustutkimuksen mahdollistajana."

Valtioneuvosto on nimittänyt tietojenkäsittelytieteen professori Sasu Tarkoman Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) puheenjohtajaksi. Nimitys kestää tammikuusta 2019 tammikuuhun 2022.Vuodesta 1961 toiminut MATINE on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto. Sen tehtävä on edistää siviiliasiantuntijoiden ja puolustushallinnon tutkimustoiminnon välistä keskustelua ja yhteistyötä esimerkiksi tukemalla ennakointia tai rahoittamalla tutkimusta.

Mukana on yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi tutkimuslaitosten, teollisuuden ja puolustushallinnon sekä muiden viranomaisten edustajia. Vuonna 2020 neuvottelukunta käynnistää viidestä kymmeneen puolustuskyvyn edellytyksiä kehittävää tutkimushanketta.– MATINE on keskeinen instrumentti maanpuolustukseen liittyvän perustutkimuksen mahdollistajana. Projektirahoitusta haetaan avoimen haun kautta.  Lähitulevaisuudessa on tärkeää huomioida digitalisaation ja kehittyvän teknologian mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää osaamispohjan jatkuvaa uudistumista, Tarkoma kertoo.Lisätietoa Maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta