Sara Ramezanian väittelee aiheesta Yksityisyyden turvaavia protokollia verkkoliikenteen suojaamiseen

M.Sc. Sara Ramezanian väittelee perjantaina 10.6.2022 aiheesta Yksityisyyden turvaavia protokollia verkkoliikenteen suojaamiseen. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Secure Systems -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

M.Sc. Sara Ramezanian väittelee perjantaina 10.6.2022 klo 12 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa CK112 (Pietari Kalmin katu 5, pohjakerros) aiheesta Privacy-Preserving Protocols for Protected Networking. Vastaväittäjänä toimii professori Panos Papadimitratos (Kungliga Tekniska Högskolan, Ruotsi) ja kustoksena professori Valtteri Niemi (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Sara Ramezanianin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Secure Systems -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajina ovat toimineet professori Valtteri Niemi ja vanhempi tutkija Tommi Meskanen (Helsingin yliopisto).

Yksityisyyden turvaavia protokollia verkkoliikenteen suojaamiseen

Digitaaliteknologiasta on tullut oleellinen osa ihmisten elämää. Monissa osissa maailmaa sellaiset toiminnot kuten terveydenhuolto, vapaa-ajan vietto ja opetus ovat osittain tai kokonaan riippuvaisia internetistä. Lisäksi COVID-19 -pandemia on lisännyt ihmisten riippuvuutta tietoverkoista.

Vaikkakin internetin kehittyminen on tuonut paljon hyvää, se on tuonut mukanaan myös haasteita yksityisyydelle ja tietoturvalle. Käyttäjien selatessa verkkoa palveluntarjoajat voivat kerätä käyttäjästä monenlaista tietoa, kuten esimerkiksi käyttäjän sijainnin, sukupuolen ja uskonnon. Lisäksi hyökkääjät voivat yrittää murtaa käyttäjän tietoturvan esimerkiksi asentamalla hänen koneelleen haittaohjelmia.

Tässä väitöskirjassa esitellään useita turvallisuutta suojaavia protokollia tietoverkossa tapahtuvan toiminnan turvaamiseen. Nämä protokollat mahdollistavat internetin käytön monilla tavoilla samalla kun ne turvaavat käyttäjän yksityisyyden ja tietoturvan digitaalisessa maailmassa. Toisin sanoen nämä protokollat on suunniteltu siten, että käyttäjät jakavat palveluntarjoajille vain sen tiedon, joka on ehdottoman välttämätöntä palvelun tuottamiseksi. Protokollat käyttävät kryptografisia menetelmiä käyttäjän yksityisyyden sekä tietoturvan varmistamiseksi, ja ne hidastavat kommunikaatiota mahdollisimman vähän.

Tämän väitöskirjan sisältämät protokollat voidaan jakaa kahteen eri teemaan: protokollat yksityisyyden suojaaville joukko-operaatioille ja protokollat yksityisyyden suojaaville graafihauille. Näitä protokollia voidaan soveltaa useilla aloilla. Näistä aloista väitöskirjassa käsitellään tarkemmin haittaohjelmilta suojautumista, etäyhteyksien suojaamista ja alaikäisten suojelemista.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8207-4.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: sara.ramezanian@helsinki.fi