Samuli Hemminki väittelee aiheesta Edistysaskeleita liikkeentunnistuksessa mobiililaitteilla

FM Samuli Hemminki väittelee maanantaina 25.11.2019 klo 12 aiheesta Edistysaskeleita liikkeentunnistuksessa mobiililaitteilla. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Pervasive Data Science -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Samuli Hemminki väittelee maanantaina 25.11.2019 klo 12 Helsingin yliopiston Athena-rakennuksen luentosalissa 302 (Siltavuorenpenger 3 A, 3. kerros) aiheesta Advances in Motion Sensing on Mobile Devices. Vastaväittäjänä toimii professori Youssef Moustafa (University of Alexandria, Egypti) ja kustoksena apulaisprofessori Petteri Nurmi (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Samuli Hemmingin väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Pervasive Data Science -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajina ovat toimineet apulaisprofessori Petteri Nurmi ja professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto).

Edistysaskeleita liikkeentunnistuksessa mobiililaitteilla

Liikkeen havainnointi ja analysointi ovat keskeisimpiä kontekstitietoisten mobiililaitteiden ominaisuuksia. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan kolmea eri liiketunnistuksen osa-aluetta. Väitöskirjan ensimmäinen osa käsittelee liiketunnistuksen menetelmiä erityisesti liikenteen ja ajoneuvojen saralla. Väitöskirja esittelee uusia menetelmiä gravitaatiokomponentin arviointiin tilanteissa, joissa laitteeseen kohdistuu pitkäkestoista lineaarista kiihtyvyyttä. Gravitaatiokomponentin tarkka arvio mahdollistaa ajoneuvon liikkeen erottelun muista laitteeseen kohdistuvista voimista. Menetelmän potentiaalin havainnollistamiseksi työssä esitellään kiihtyvyysanturipohjainen kulkumuototunnistusjärjestelmä, joka perustuu eri kulkumuotojen erotteluun näiden kiihtyvyysprofiilien perusteella.

Väitöskirjan toinen osa keskittyy tapoihin mitata ja analysoida julkisten tilojen käyttöä liikkeentunnistuksen avulla. Työssä esitellään menetelmä, jolla kohdealueen käyttöä voidaan arvioida yhdistelemällä suoraa havainnointia ja mobiililaitteilla suoritettua havainnointia. Tämän esitellyn ihmisjoukkojen toisintamiseen (crowd replication) perustuvan menetelmän keskeisin tekninen kontribuutio on liikeantureihin perustuva liikkeenmallinnusmenetelmä, joka mahdollistaa käyttäjän tarkan askelten ja kävelyrytmin tunnistamisen. Yhdistämällä liikemallin tuottama tieto paikannusmenetelmään ja tutkijan omiin havaintoihin väitöskirjassa osoitetaan, kuinka käyttäjän osalta saadaan tallennettua tarkat tiedot hänen aktiviteeteistään ja liikeradoistaan sekä tilan että ajan suhteen.

Väitöskirjan kolmannessa ja viimeisessä osassa esitellään kaksi esimerkkisovellusta liikkeentunnistuksen käytöstä mobiililaitteissa. Ensimmäinen näistä sovelluksista pyrkii edistämään ja tukemaan käyttäjää kohti kestäviä liikkumistapoja. Sovelluksen keskeisenä komponenttina toimii automaattinen kulkumuototunnistus, joka seuraa käyttäjän liikkumistottumuksia ja näistä koituvaa hiilidioksidijalanjälkeä. Toinen esiteltävä sovellus on mobiililaitepohjainen, yhteisöllinen puheentunnistus, jossa liikkeentunnistusta käytetään seuraamaan mobiililaiteryhmän fyysisen kokoonpanon pysyvyyttä.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5598-6.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: samuli.hemminki@cs.helsinki.fi.