Professori Esko Ukkosen läksiäisseminaari

Tietojenkäsittelytieteen osaston tuoretta emeritusprofessoria, Esko Ukkosta, juhlittiin "Datasta tietoon" -aiheisen seminaarin muodossa 13.4.2018 Kumpulan kampuksella. Unitube-tallenne tilaisuudesta löytyy tämän uutisen lopusta.

 

Datasta tietoon

Läksiäisseminaari sai teemansa professori Esko Ukkosen vuosina 2002-2007 johtamasta Datasta tietoon -huippuyksiköstä. Yksikkö sai alkunsa Ukkosen toimiessa Suomen Akatemian akatemiaprofessorina 1999-2004, ja yksikön toiminta jatkui edelleen vuosina 2008-2013 Algoritmisen data-analyysin -huippuyksikkönä. 

Läksiäisseminaari alkoi tietojenkäsittelytieteen osaston johtajan, professori Sasu Tarkoman, aloituspuheenvuorolla. Paikalle oli saapunut kansleri Kaarle Hämeri, rehtori Jukka Kola, vararehtori Jouko Väänänen, dekaani Paula Eerola, sekä auditorion täydeltä Ukkosen kollegoita ja ystäviä. Rehtori Kola onnitteli Ukkosta hänen tieteellisistä saavutuksistaan sekä palveluksista yliopistoyhteisön jäsenenä; Ukkonen on toiminut muun muassa tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajana, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina, sekä vuoden 2017 jälkipuoliskolla myös dekaanina.   

Seminaari jatkui varadekaani Hannu Toivosen johdolla. Kuusi professori Ukkosen entistä jatko-opiskelijaa esittivät näkemyksiään päivän teemasta. Osuuden aloitti Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila. Hänen esitelmänsä "Data ja laskenta, käsitteet ja algoritmit" nosti esiin kuinka tärkeässä roolissa uusien käsitteiden muodostaminen on ollut sekä professori Ukkosen omassa tutkimuksessa aina genomin koostamisen formuloinnista 80-luvun alussa hahmonsovituksen menetelmiin 90-luvulla, että huippuyksikkökausien kantavana voimana. Teemasta jatkoi Aalto-yliopiston professori Pekka Orponen, jonka esitelmä "Algoritmitutkimus datatieteen kumppanina" painotti algoritmitutkimuksen tärkeää roolia datatieteen kehitykselle, mikä usein unohdetaan kun datatieteestä puhuttaessa keskitytään lähinnä datan tilastollisen analyysin kysymyksiin.  Toiseen päivän polttavaan aiheeseen, tekoälyyn, keskittyi seuraava puhuja, professori Tapio Elomaa Tampereen teknillisestä yliopistosta esitelmässään "Looking back and forth". Esitelmä käsitteli aiempia ennusteita nykypäivästä, sekä nykyisiä ennusteita lähitulevaisuudesta. Professori Elomaa esitteli vision yhteiskunnasta, jossa ensin opetus ja myöhemmin myös tutkimus on pitkälti automatisoitu; tekoäly korvaa siis kohta myös professorin! Teemasta jatkoi Turun yliopiston professori Erkki Sutinen, jonka esitelmä "On empathy and Computer Science" käsitteli aidon tekoälyn luomiseksi vaadittavaa tunneälyä, empatiaa, joka vielä nykyisin puuttuu automatisoiduista järjestelmistä. Takaisin maanpinnalle, tällä kertaa naapurivaltion maaperälle, yleisön johdatti Tarton yliopiston professori Jaak Vilo esitelmässään "Kehitysapua naapurikansoille - tietoa datasta". Esitelmä käsitteli professori Ukkosen tärkeää roolia Virolaisten tutkijoiden urakehityksessä bioinformatiikan tutkimuksen saralla. Esitelmäosion päätti Chief Data Scientist Ari Rantanen (Tieto Data Driven Business) esitelmällään "Do you need a PhD to be an industrial data scientist (and ride the AI hype train)?". Tohtori Rantasen esitelmässä välittyi koulutuksen tärkeä rooli ja monipuoliset taidot, jotka kehittyvät väitöskirjatutkimuksen aikana. Datatieteen alalla on tilaa koko skaalalle eri koulutustaustan omaavia, aina kandidaatista tohtoriin saakka.

Seminaarin toinen osa koostui Emeritusprofessori Esko Ukkosen läksiäisluennosta. Luennosta välittyi muistoja uran eri vaiheista ja monia teräviä huomioita tietojenkäsittelyn koulutuksen ja tutkimuksen kehityksestä. Vanhasta opinto-oppaasta kaivettu aloituslause "Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana on henkisen työn automatisointi tullut mahdolliseksi tietokoneiden ansiosta." muistuttaa siitä, että jotkut asiat eivät koskaan muutu. Eivätkä ne algoritmit ole vieläkään valmiita.

Seminaari päättyi Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien ohjelmanumeroon. 

Tilaisuuden päätteeksi nautittiin dekaani Eerolan vastaanotosta.