Pengyuan Zhou väittelee aiheesta Reuna-avustettu mobiililaskenta ja kommunikaatio

M.Sc. Pengyuan Zhou väittelee torstaina 28.5.2020 klo 12 aiheesta Reuna-avustettu mobiililaskenta ja kommunikaatio. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Collaborative Networking -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

M.Sc. Pengyuan Zhou väittelee torstaina 28.5.2020 klo 12 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen salissa P673 (Yliopistonkatu 3, 6. kerros) aiheesta Edge-Facilitated Mobile Computing and Communication. Vastaväittäjänä toimii professori Tarik Taleb (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Kangasharju (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/67518101310?pwd=SHQwNkJjZkQyNENaT0lOUjRUS3RHQT09.

Pengyuan Zhoun väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Collaborative Networking -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Jussi Kangasharju (Helsingin yliopisto).

Reuna-avustettu mobiililaskenta ja kommunikaatio

Esineiden Internetin leviäminen ja nopeasti kehittyvät langattomat tekniikat lisäävät datan määrää ja palvelutarvetta Internetin reunalla. Samanaikaisesti lisääntyneestä alhaisen viiveen palautteen vaatimuksesta on tullut välttämätön suosituimpiin mobiilisovelluksiin, esim. lisättyyn todellisuuteen (AR), virtuaalitodellisuuteen (VR) ja yhdistettyihin ajoneuvoihin. Reunalaskenta on noussut pilvilaskennan rinnalle näihin haasteisiin vastaavaksi ratkaisuksi.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan laskennallisesti laajennettuja mobiililaskenta- ja viestintäjärjestelmiä. Ehdotamme ensin ratkaisuja reunaresurssien käytön parantamiseksi yleisten reunajärjestelmien suhteen. Esitämme mekanismin käyttäjien pyyntöjen klusterointiin perustuen samankaltaisuuteen sisällönjakeluverkon (CDN) suorituskyvyn parantamiseksi. Tämä mekanismi toimii suoraan nykyisessä CDN-arkkitehtuureissa ja voidaan ottaa käyttöön asteittain. Sitten laajennamme mekanismia lisäämällä välimuistiresurssien ryhmittelyalgoritmin siten, että järjestelmä ohjaa samankaltaiset pyynnöt samoille palvelimille ja ryhmittelee palvelimet pyyntöjen mukaan. Tämä iteratiivinen mekanismi optimoi reunakäytön keskittämällä resurssit samanlaisiin pyyntöihin suuremman välimuistin osumissuhteen ja laskentatehokkuuden saavuttamiseksi.

Sen jälkeen esittelemme ratkaisuja liikkuviin reunajärjestelmiin erityisesti kolmeen lupaavimpaan käyttötapaukseen, ts. yhdistetyt ajoneuvot, laajennettu mobiilitodellisuus (MAR) ja älykäs kaupunki (erityisesti liikenteenohjaus). Tutkimme reunalaskennan mahdollisuuksia yhdistettyjen ajoneuvojen AR-sovelluksissa. Suunnittelemme kevyen reunajärjestelmän ja tiedonkulun, joka sopii yleisesti yhdistettyjen ajoneuvojen AR-sovelluksiin ja toteutamme prototyypin. Sisätilojen testin ja reaalimaailman datan avulla saamme selville, että järjestelmämme voi parantaa ajoneuvojen AR-sovellusten suorituskykyä kohtuullisin kustannuksin. Järjestelmän optimoimiseksi formuloimme reunapalvelimien allokoinnin ja tehtävien ajoituksen ongelman muuttuvana moniprosessorien skedulointiongelmana ja kehitämme kaksivaiheisen reunapilviin soveltuvan hajautetun algoritmin sekä keskitetyn algoritmin kuormansiirtotehtävien ajonaikaiseen ajoittamiseen. Suoritamme kokeellisen testin oikeassa ajossa ja datapohjaisen arvioinnin, joka perustuu tietestien tuloksiin ja todellisen maailman suuriin tietojoukkoihin. Tulokset osoittavat, että järjestelmämme parantaa merkittävästi sovelluksen suorituskykyä verrattuna pilviratkaisuihin.

MAR:n osalta käsittelemme tehtävien lataamista useille reunapalvelimille useiden reittien kautta samanaikaisesti MAR:n suorituskyvyn parantamiseksi. Kehitämme nopean aikataulutusalgoritmin työkuormien jakamiseen käytettävissä olevien reunapalvelimien. Lopuksi tutkimme mahdollisuuksia yhdistää reunalaskenta ja koneoppimistekniikat älykkään liikennevalo-ohjauksen toteuttamiseksi liikennevaloihin sijoitetuilla reunapalvelimilla.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6152-9.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: pengyuan.zhou@helsinki.fi.