Otto Waltari väittelee aiheesta Yksityisyystietoinen opportunistinen Wi-Fi

FM Otto Waltari väittelee torstaina 8.10.2020 klo 10 aiheesta Yksityisyystietoinen opportunistinen Wi-Fi. Väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Collaborative Networking -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Otto Waltari väittelee torstaina 8.10.2020 klo 10 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa CK112 (Pietari Kalmin katu 5, pohjakerros) aiheesta Privacy-Aware Opportunistic Wi-Fi. Vastaväittäjänä toimii tutkija Andrea Passarella (Instituto di Informatica e Telematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia) ja kustoksena professori Jussi Kangasharju (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/64917762310?pwd=bjZOOEVMQjc0K1NrbUEwYWdBMWFlUT09.

Otto Waltarin väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Collaborative Networking  -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Jussi Kangasharju (Helsingin yliopisto).

Yksityisyystietoinen opportunistinen Wi-Fi

Internet-yhteyksistä on viime vuosikymmenen aikana muodostunut olennainen osa mobiililaitteita. Useat nykyaikaiset käyttötapaukset edellyttävät yhteyttä Internetiin. Älypuhelimia, tabletteja sekä muita mobiililaitteita voidaan pitää jopa päätelaitteina Internet-palveluihin sekä verkkopohjaisiin sovelluksiin. Yhteyden muodostaminen kuitenkin vaatii joko datayhteyden mobiilioperaattorilta tai vaihtoehtoisesti käytettävissä olevan Wi-Fin. Mobiilioperaattoreiden tarjoamat datayhteydet vaihtelevat niin hinnan, datakaton sekä palvelun laadun suhteen alueellisista tekijöistä riippuen. Kallis data, huono kattavuus tai rajallinen kiintiö ovat omiaan ajamaan käyttäjiä etsimään ilmaisia Wi-Fi-verkkoja tyydyttääkseen verkkosovellusten jatkuvan datansiirtotarpeen.

Langattomien lähiverkkojen standardi (WLAN, IEEE 802.11) määrittelee protokollan ympäröivien verkkojen havaitsemiseksi. Kyseisen protokollan toimintaperiaate juontaa juurensa langattomien lähiverkkojen alkuajoille, jolloin langattomien verkkojen levinneisyys ja käyttöaste olivat pieni murto-osa nykyiseen verrattuna. Vasta viime vuosina on huomattu, että alkeellinen verkonetsintäprotokolla yhdistettynä laajaan Wi-Fin levinneisyyteen saattaa uhata käyttäjän yksityisyyttä. Laitevalmistajat ovat tunnistaneet ongelman, ja sen seurauksena kehittäneet menetelmiä, kuten MAC-osoitteen satunnaistamisen, estääkseen käyttäjien jäljittämisen Wi-Fin taustaliikenteen perusteella. Nämä menetelmät ovat kuitenkin osoittautuneet tehottomiksi.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on käsitellä ongelmia liittyen 802.11 verkonetsintäprotokollaan. Tutkimus esittelee efektiivisen datankeruumenetelmän Wi-Fin taustaliikenteelle, joka mahdollistaa uuden tavan laitteiden yksilöinnille. Tämä tutkimus tarkastelee myös potentiaalisesti yksityisyyttä vaarantavia elementtejä verkonetsintäprotokollan datakehyksen sisällä. Jälkimmäinen puolisko väitöstutkimuksesta esittää uudenlaisen tiedonvälitysmenetelmän, WiPush, joka hyödyntää Wi-Fi-laitteita tiedonvälityksessä ilman assosiaatiota verkonetsintäprotokollan välttämiseksi. Lopuksi tämä väitöstutkimus esittelee yksityisyyttä varjelevan, opportunistisen, langattoman tiedonvälitysmenetelmän kevyeen tiedonsiirtoon.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6622-7.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: otto.waltari@helsinki.fi.