Ossi Karkulahti väittelee aiheesta Sosiaalisen median ymmärtäminen laajavoluumisen mittausdatan avulla

FM Ossi Karkulahti väittelee keskiviikkona 9.10.2019 klo 12 aiheesta Sosiaalisen median ymmärtäminen laajavoluumisen mittausdatan avulla. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Collaborative Networking -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Ossi Karkulahti väittelee keskiviikkona 9.10.2019 klo 12 Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen auditoriossa PII (Yliopistonkatu 3, 1. kerros) aiheesta Understanding Social Media through Large Volume Measurements. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Yang Chen (Fudan University, Kiina) ja kustoksena professori Jussi Kangasharju (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Sosiaalisen median ymmärtäminen laajavoluumisen mittausdatan avulla

Sosiaalisen median suosio ja sen käyttäjien luoman sisällön määrä on kasvanut valtavasti viimeisen 15 vuoden aikana, ja erilaiset sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja Wikipedia, ovat erittäin suosittuja. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan sosiaalisen median sisällön luonti- ja kulutusmalleja laajavoluumisen mittausdatan kautta. Väitöskirja sisältää mittausdataa Twitter-, YouTube- ja Wikipedia-palveluista. Yhteistä näille kolmelle palvelulle on muuan muassa se, että niillä on miljoonia käyttäjiä, niitä voi käyttää maksutta ja käyttäjät voivat sekä luoda että kuluttaa sisältöä. Mittausdata sisältää yli 20 miljoona Twitter-viestiä, metadatatietoja yli kymmenestä miljoonasta YouTube-videosta ja täydellisen artikkelien katselukertojen tiedot kuudelta vuodelta 19 eri Wikipedian kieliversiosta.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, kuinka käyttäjät luovat ja kuluttavat sisältöä, sekä löytää niihin liittyviä malleja, joita voi hyödyntää tiedon jaossa, replikoinnissa ja tallentamisessa. Tutkimuksessa pyritään siis selvittämään, miksi sosiaalisen median palvelut ovat niin suosittuja kuin ne nyt ovat, mikä saa käyttäjät tuottamaan sisältöä niihin ja onko palveluiden käyttöä mahdollista mallintaa ja ennakoida.

Väitöskirjassa verrataan myös sosiaalisen median ja tavallisten uutispalveluiden luonti- ja kulutusmalleja. Lisäksi näytetään, kuinka sosiaalisen median sisältö, uutiset ja pörssikurssihinnat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Väitöskirja sisältää myös pohdintaa oikean mittausmenetelmän valinnasta ja käyttämisestä. Lisäksi työssä osoitetaan YouTube-mittausdatan avulla, miten eri mittausmenetelmät vaikuttavat saatuihin tuloksiin.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5509-2.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: ossi.karkulahti@helsinki.fi