Opi tähtien ja avaruuden tutkimuksesta tiedekasvatuksen uudella verkkokurssilla

Mitä avaruuden tutkimus on? Miten avaruutta tutkitaan Suomessa? Miten avaruusteknologia muuttaa elämäämme tulevaisuudessa? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia tähtitiede ja koko ala monitieteisesti tarjoaa? Uusi Tähdet ja avaruus -verkkokurssimme tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta: Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisesti avaruuden tutkimusta Suomessa ja toisessa osiossa syvennytään tarkemmin eri avaruuden kohteisiin, kuten planeettoihin ja tähtiin. Suomalaiset asiantuntijat eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista kertovat kurssilla omasta tutkimuksestaan.

Kaikki kurssin käyneet saavat kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Ilmoittaudu kurssille tällä lomakkeella.

Verkkokurssin ensimmäisen osan voi suorittaa joko 15.6–30.7.2021 tai 1.8–30.9.2021 välisenä aikana. Toisen osan voi suorittaa 1.8–30.9.2021 välisenä aikana. Kurssia kehitetään tämän jälkeen saadun palautteen perusteella ja se avautuu uudelleen viimeistään 1.12.2021. Tämän jälkeen kurssin voi suorittaa omaan tahtiin Helsingin yliopiston Avoimen yliopistossa.

Kurssin järjestäjä on Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmä (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa). Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, URSAn, Heurekan, Helsingin observatorion, Suomen Fyysikkoseuran ja Suomalaisten Kemistien Seuran kanssa. Kurssin kehittämistä on rahoittanut Magnus Ehnrothin säätiö.

Kurssin vastuuhenkilöt: Professori Maija Aksela, tiedekasvatuksen kehittäjä Anu Penttilä ja tiedekasvatuksen ohjaaja Joonatan Kölhi. Yhteydenotot osoitteeseen: joonatan.kolhi@helsinki.fi