Näin annat hyvää etäopetusta: tee hyvät ohjeet, tue yhteisöä

Miten yliopiston opettajat voivat taata opetuksensa laadun, kun he näkevät opiskelijoitaan vain Teamsissa tai Zoomissa? Miten saada oma viesti perille ja varmistaa, että opiskelijat todella oppivat?

Tietojenkäsittelytieteen osasto pyysi opettajiaan ja tutkijoitaan kertomaan parhaista vuoden 2020 poikkeusolojen aikana hyödynnetyistä etäopetuskäytännöistä. Tässä jutussa on tietojenkäsittelytieteen luennoitsijoiden Teemu Kerolan, Antti Honkelan, Erkki Kailan, Arto Klamin ja Antti Laaksosen parhaita vinkkejä etäopetukseen.

Etäluennot Zoomin tai vastaavan sovelluksen avulla:

 • Kerro selvästi, mikä Zoom-tapahtuma on oikea ja miten mukaan pääsee. Muistuta opiskelijoita sulkemaan ääni ja video silloin, kun niitä ei tarvita.
 • Käytä chat-ominaisuutta tai esim. Presemoa opiskelijoiden kysymysten vastaanottamiseen. Tällä menetelmällä tulee luultavasti enemmän kysymyksiä kuin paikan päällä pidetyillä luennoilla, koska opiskelijat voivat esittää kysymyksensä muiden näkemättä.
 • Pidä jokaisen opetustunnin välissä 5–10 minuutin tauko. Opiskelijat pitävät tämän tauon joka tapauksessa tietämättäsi.
 • Kehitelkää harjoitusluentojen aikana ratkaisuja yhdessä ja keskustelkaa ongelmista Zoomin breakout rooms -toiminnon avulla.
 • Jos mahdollista, nimitä toinen opettaja Zoom-luennon toiseksi isännäksi (co-host). Hän voi hoitaa chatin ja muut käytännön asiat.

Kurssirakenne:

 • Yksi kokeilemisen arvoinen kurssimuoto on tehdä esim. kaksi etukäteen taltioitua luentoa viikossa ja yhdistää ne opiskelijoiden itsenäiseen tietokonetyöskentelyyn.
 • Toteuta viikoittaiset harjoitukset Zoomin breakout rooms -toiminnon avulla järjestetyissä työpajoissa, joissa opiskelijat voivat auttaa toisiaan. Opiskelijat voivat lähettää ratkaisunsa Moodlen kautta.
 • Harkitse videoiden käyttöä ratkaisujen havainnollistamiseen, sillä tällaisia videoita ei ole paljon saatavilla varsinkaan suomeksi. Muista, että videoiden tuottaminen vie aikaa.

Projektikurssit ja seminaarit:

 • Laadi hyvät ryhmätyöohjeet. Asianmukainen versionhallinta ja yhteinen digitaalinen työtila ovat välttämättömiä. Opiskelijoita voi myös kannustaa kokeilemaan varta vasten projektinhallintaan suunniteltuja työkaluja.
 • Opiskelijoita kannattaa kannustaa järjestämään säännöllisiä, ennalta sovittuja videotapaamisia. Kehota opiskelijoita hyödyntämään näiden tapaamisten lisäksi myös jotakin toista tehokasta yhteydenpitokanavaa, vaikkapa Telegram-pikaviestisovellusta.
 • Pyydä opiskelijoita taltioimaan määrämittaiset (esim. 5–10 minuuttia) esityksensä etukäteen, sillä ne päihittävät yleisön edessä esiintymisen. Esiintyminen voi olla helpompaa opiskelijoille myös siksi, ettei se tapahdu luentosalissa. Lisäksi etukäteen taltioitujen esitysten arvioiminen on helpompaa, koska sinun ei tarvitse tehdä muistiinpanoja esityksen aikana.
 • Videoiduilla presentaatioilla ei pidä korvata kaikkea esiintymistä yleisön edessä, mutta tulosten ja ratkaisujen esittelyyn videot sopivat yleisön edessä esiintymistä paremmin. Toisaalta koskaan ei voi tietää, miten panostavatko opiskelijat videoidensa muokkaamiseen liikaakin aikaa.
 • Kannusta opiskelijoita poikkeamaan perinteisistä esiintymistavoista ja hyödyntämään ääntä sekä muita tehokeinoja.

Arviointi ja tentit:

 • Kotitehtävien vertaisarviointi toimii hyvin: opiskelijat voivat arvioida sekä oman työnsä että vaikkapa kahden muun opiskelijan työn.
 • Tenttien laatiminen ja arvioiminen Moodlessa vie opettajan aikaa enemmän kuin niiden laatiminen ja arvioiminen tavalliseen tapaan.
 • Laadi harjoitustentti, jolla opiskelijat voivat harjoitella käyttöliittymän käyttöä.
 • Anna opiskelijoille joustavasti aikaa tentin tekemiseen, esim. 2,5 tuntia kello 14.00–17.00.
 • Oleta, että opiskelijat hyödyntävät kaikkia käsillä olevia apuvälineitä: kirjoja, omaa tietokonetta, internetiä jne. Tentin voi kuitenkin laatia käyttäen soveltavia kysymyksiä, niin että asiaa osaamatta ei pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin oheismateriaalinkaan avulla.
 • Anna opiskelijoille lyhyesti henkilökohtaista palautetta.

Yhteisöllisyys:

 • Etenkin uusien opiskelijoiden ottaminen osaksi yliopistoyhteisöä on tärkeää. Moodlen keskustelualueet ja Telegram-sovellus soveltuvat hyvin opiskelijoiden keskustelun ja vertaistuen kanaviksi. On hyvä mainita, ettei Telegramissa kannata jakaa suoria vastauksia kysymyksiin, ettei vie toiselta oppimisen mahdollisuutta!
 • Telegramin välityksellä opiskelijat saavat vertaistukea. Lisäksi opettajat voivat olla tavoitettavissa useita tunteja viikossa, ja monella kurssilla onkin ollut käytössä erillinen alue kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Telegram-ryhmiin voi liittyä myös nimettömästi.
 • Telegramissa jo pari kielteisesti asiaan suhtautuvaa keskustelijaa voi vaikuttaa koko ryhmän ilmapiiriin. Yritä vastata kielteisiin kommentteihin kohteliaasti. Sano sanottavasi, mutta tietyn pisteen jälkeen jätä kielteiset kommentit huomiotta.

Saavutettavuus: