Mohsin Khan väittelee aiheesta Käyttäjien yksityisyys mobiiliverkoissa

M.Sc. Mohsin Khan väittelee perjantaina 5.3.2021 klo 12 aiheesta Käyttäjien yksityisyys mobiiliverkoissa. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Secure Systems -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

M.Sc. Mohsin Khan väittelee perjantaina 5.3.2021 klo 12 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa CK112 (Pietari Kalmin katu 5, pohjakerros) aiheesta Privacy of User Identities in Cellular Networks. Vastaväittäjänä toimii professori Stig Frode Mjølsnes (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norja) ja kustoksena professori Valtteri Niemi (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/61972884772?pwd=TG44cE51R1k2aUpDS2JCVE1yOUE0UT09.

Mohsin Khanin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Secure Systems -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Valtteri Niemi (Helsingin yliopisto).

Käyttäjien yksityisyys mobiiliverkoissa

Väitöskirjassa tutkitaan kahta yksityisyyteen kohdistuvaa uhkaa mobiiliverkoissa. Näissä verkoissa käyttäjät tunnistetaan yksikäsitteisen pysyvän identiteetin perusteella. Hyökkääjä voi uhata käyttäjän yksityisyyttä sellaisen radiolähettimen avulla, joka naamioituu mobiiliverkon tukiasemaksi. Tällainen väärä tukiasema voi pyytää lähellä olevia mobiililaitteita kertomaan pysyvän identiteettinsä, jolloin hyökkääjä voi esimerkiksi selvittää, onko tietyn henkilön puhelin lähistöllä vai ei. Väitöskirjassa selvitetään, millaisilla ratkaisuilla tämän tyyppisiltä haavoittuvuuksilta voidaan välttyä.   

Viidennen sukupolven mobiiliteknologian standardiin on sisällytetty julkisen avaimen salaukseen perustuva suojaus käyttäjän pysyvälle identiteetille. Tällä ratkaisulla voidaan suojautua väärän tukiaseman uhkaa vastaan, mutta se toimii vain 5G-verkoissa. Yksi väitöskirjassa esitetyistä vaihtoehtoisista ratkaisuista soveltuu käytettäväksi myös vanhempien mobiiliteknologian sukupolvien yhteydessä. Ratkaisu perustuu pysyvän identiteetin korvaamiseen pseudonyymillä. Toinen esitetty ratkaisu käyttää identiteettiin pohjautuvaa salausta, ja sillä olisi tiettyjä etuja 5G-standardiin valittuun, julkisen avaimen salaukseen perustuvaan menetelmään verrattuna. Lisäksi väitöskirjassa esitetään 5G-standardiin valitun menetelmän ja pseudonyymeihin perustuvan menetelmän hybridi, joka mahdollistaisi suojauksen laajentamisen myös aiempiin mobiiliteknologian sukupolviin.  

Toinen väitöskirjassa tutkittu yksityisyyteen kohdistuva uhka liittyy 5G-standardin mukaiseen delegoidun tunnistautumisen järjestelmään. Tämä järjestelmä mahdollistaa käyttäjän vahvan tunnistautumisen automaattisesti mobiiliverkon avulla. Väitöskirjassa tutkitaan järjestelmälle asetettuja tietoturvavaatimuksia erityisesti yksityisyyden suojan näkökulmasta. Työssä on löydetty kaksi vaatimusta, joita ei ole toistaiseksi otettu huomioon standardeja kehitettäessä. Lisäksi työssä esitetään ratkaisu, jolla delegoidun tunnistautumisen järjestelmää voidaan laajentaa paremmin yksityisyyttä suojaavaksi.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6992-1.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: mohsin.khan@helsinki.fi.