Miten matemaattinen logiikka liittyy robottiautoihin, professori Juha Kontinen?

Teoreettisella perustutkimuksella voi olla yllättäviä vaikutuksia tulevaisuudessa, muistuttaa tuore professori.

Mitä tutkit? 

Professuurini ala on matemaattinen logiikka. Omat erikoisalani ovat logiikka teoreettisessa tietojenkäsittelytieteessä ja riippuvuuslogiikka. Riippuvuuslogiikka on verrattain uusi logiikan ala, joka kehittää loogisia menetelmiä eri aloilla esiintyvien riippuvuuden ja riippumattomuuden käsitteiden tutkimukseen.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?  

Oma tutkimukseni on pääasiassa teoreettista, eli tutkimustulokset eivät ole suoraan sellaisenaan sovellettavissa arkielämäämme. Tästä huolimatta etäisyys konkreettisiin sovelluksiin ei ole välttämättä kovin pitkä: Esimerkiksi monimutkaisten prosessien, kuten ydinvoimaloiden oikeellisuuden tarkastamisessa voidaan hyödyntää aikalogiikkaa. Kyberfysikaalisten systeemien, jollaisia esimerkiksi itseajavat autot ovat, analysoimiseen puolestaan voidaan soveltaa menetelmiä, jotka nojaavat Alfred Tarskin reaaliaritmetiikan ratkeavuustulokseen vuodelta 1951.

Jälkimmäinen esimerkki on myös hyvä muistutus siitä, miten teoreettisella perustutkimuksella voi olla konkreettisia sovellutuksia tulevaisuudessa. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Tämänhetkinen päätutkimusaiheeni on riippuvuuslogiikka ja sen sovellutukset ja yhteydet eri aloille, kuten tilastotieteeseen, tietokantateoriaan ja laskennan vaativuusteoriaan. Riippuvuuslogiikka on uusi ala, joka lähti kehittymään nopeasti professori Jouko Väänäsen monografian Dependence Logic (2007) julkaisun jälkeen vuonna.

Alalla minua inspiroi erityisesti aktiivinen kansainvälivälinen ja monialainen yhteistyö: tammikuussa 2019 järjestämämme riippuvuuslogiikan kolmas Dagstuhl-seminaari ”Logics for Dependence and Independence” toi yhteen 40 tutkijaa 12 eri maasta. 

 

Juha Kontinen on matemaattisen logiikan professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu Juha Kontisen tutkimusryhmään.

Katso Juha Kontisen uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.