Millaista ilmaa hengitämme? Uudet menetelmät kertovat, miten altistumme ilmansaasteille

Ihmisillä tulee olla oikeus hengittää puhdasta ilmaa ja elää terveellistä elämää, sanoo ilmakehätieteen professori Tareq Hussein.

Mitä tutkit?

Tutkimukseni keskittyy ilmanlaatuun ja ilmansaasteiden altistumisreitteihin. Näihin sisältyvät sekä ihmisten moninainen toiminta että oleskelumme erilaisissa sisä- ja ulkotiloissa.

Olen parhaillaan mukana kehittämässä edullisia laitteita ja uusia datanhallinnan menetelmiä, joilla voimme seurata ilmanlaatua ja arvioida, miten altistumme ilman epäpuhtauksille reaaliajassa.

Kaupungin mittakaavassa tämä tarkoittaa valtavien datamassojen käsittelyä. Tarvitsemme tietoa ilmanlaadusta ja muista ympäristöolosuhteista, mutta myös ihmisten päivittäisistä toiminnoista, väestön terveydentilasta ja maantieteestä, vain muutamia mainitakseni.

Informaatioteknologia kehittyy jatkuvasti. Sen ansiosta saamme koko ajan parempia välineitä, joiden avulla voimme paljastaa altistumisen ja ilmanlaadun salaisuuksia.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Ihmisillä tulee olla oikeus hengittää puhdasta ilmaa ja elää terveellistä elämää.

Ilmansaasteille ja muille ympäristötekijöille altistumisen tutkiminen on osa suurta palapeliä, jossa yhdistyy monta tieteenalaa ja sovellusta. Ilmanlaatu ja ympäristötekijät vaikuttavat yhteiskuntatieteisiin, lääketieteeseen, fysiikkaan, tietotekniikkaan, insinööritieteisiin ja taloustieteisiin. Vastavuoroisesti näillä aloilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat ilmanlaatuun ja altistumistekijöihin. Yhteistyö tieteenalojen välillä kehittyy jatkuvasti.

Kaupungeissa asuvat ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan suljetuissa tiloissa, kuten kodeissa, toimistoissa, luokkahuoneissa ja työpaikoilla. Jotta voimme tarkastella tätä kaikkea ilmanlaadun näkökulmasta, tarvitsemme edistyneitä tekniikoita, kuten kokeellisia menetelmiä, data-analyysiä ja mallinnusta. Ihmisten elämänlaatua voi parantaa vain kokonaisvaltaisella lähestymistavalla.

Ilmansaasteille altistumisen seuraaminen edullisten antureiden ja mobiilisovellusten avulla antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden säädellä päivittäisiä elämäntapojaan ja sopeutua ilmanlaadun vaikutuksiin. Näistä menetelmistä hyötyvät myös sidosryhmät ja päättäjät, kun he laativat strategioita entistä terveellisempien kaupunkiympäristöjen ja miellyttävämpien ympäristöolosuhteiden saavuttamiseksi.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

On hienoa nähdä, miten kaikki osapuolet hyötyvät, kun eri tieteenalojen asiantuntijat tuovat osaamisensa yhteen ja kehittävät koko ihmiskuntaa hyödyttäviä teknologioita.

Kun tiedämme, millaista ilmaa hengitämme, ymmärrämme ympäristöämme paremmin. Se myös kannustaa meitä tarttumaan toimeen, jotta voimme parantaa elämäntapojamme ja ympäristömme tilaa.

Tareq Hussein on ilmakehätieteen professori ilmakehätieteiden keskus INARissa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.