Megasense auttaa välttämään ilmansaasteet
Helsinkiin rakennetaan ilmanlaatua mittaavien sensoreiden verkostoa, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia terveyttä edistäviä sovelluksia ilmansaasteiden välttämiseen.