Megasense auttaa välttämään ilmansaasteet

Helsinkiin rakennetaan ilmanlaatua mittaavien sensoreiden verkostoa, jonka varaan voi rakentaa monenlaisia terveyttä edistäviä sovelluksia ilmansaasteiden välttämiseen.
MegaSense lyhyesti

Ongelma

Ilmansaasteet ovat yksi suurimmista ympäristöriskeistä ihmisen terveydelle, sillä ne aiheuttavat joka yhdeksännen kuoleman maailmanlaajuisesti. Saastunut ilma on suuri ongelma etenkin megakaupungeissa ja tiiviisti asutuilla alueilla. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä tulee asumaan kaupungeissa, mutta siitä huolimatta kaupunkien ilmanlaatututkimusta on tehty toistaiseksi melko vähän.

Ratkaisu

MegaSense-tutkimusohjelmassa tavoitellaan maailmanlaajuista havainnointijärjestelmää, joka tuottaa ilmassa olevista haitallisista aineista yhtenäistä, tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa. Se pyrkii ratkomaan mittaamisen pullonkaulat kattavan mittausverkon sekä tekoälyn avulla.

Tiedon avulla voidaan suunnitella terveellisempiä ja ekologisempia kaupunkiympäristöjä. Ihmiset voisivat esimerkiksi seurata altistumistaan ilman pienhiukkasille.

Miten mukaan?

Venture with Air -kilpailussa etsitään toteutuskelpoisia ideoita ja ratkaisuehdotuksia siitä, kuinka ilmanlaatudataa voisi käyttää asukkaiden ja ympäristön hyväksi.

Ota yhteyttä

Ohjelman johtaja Sasu Tarkoma
040 5062 163
sasu.tarkoma@helsinki.fi

Koordinaattori Maria Linkoaho-Nordling
050 4151 093
maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi

Ohjelman muut yhteystiedot

Helsingin innovaatiopalvelut Oy:n CEO Jari Strandman
jari.strandman@helsinki.fi
040 700 6968

Innovaatiopalvelujen muut yhteystiedot