Matti Leppärannalle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto teoksesta Itämeri ja ihminen

Geofysiikan professori emeritus, tietokirjailija Matti Leppäranta sai yhdessä merentutkija, tietokirjailija Kai Myrbergin kanssa yhden tämän vuoden seitsemästä tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista heidän yhdessä kirjoittamastaan tietokirjasta Itämeri ja ihminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä. 

Palkinnot esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta ovat suuruudeltaan 15 000 euroa. Palkintojuhlassa tänään tiistaina 13. lokakuuta Kansalliskirjastossa luovutettiin seitsemän tiedonjulkistamisen palkinnon lisäksi tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto, jonka sai tänä vuonna tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan perustelut: "Kirja synnyttää uteliaisuuden Itämerta kohtaan, vaikka merestä on jo puhuttu paljon"

Itämeri ja ihminen on monipuolinen esitys Itämerestä. Teos jakaantuu kymmeneen temaattiseen aihealueeseen, jotka kertovat muun muassa meren allasmaisuuden merkityksestä, Itämeren kasveista, eläimistä ja vieraslajeista. Lukija saa tietää Suomen merisodista, risteilijöistä ja varustamoiden matkustajakilpailusta sekä Itämeren happikadosta ja sinilevästä. Käsitellyksi tulee Itämeren esihistoria, tutkimushistoria ja suurimpien saarten historia.

Teos on toteutettu selkeästi kuvitusta myöten. Kirjoitustyyli vaihtelee havainnollisista tarinoista tieteelliseen kerrontaan. Kirjassa annostellaan informaatiota maltillisesti ja ymmärrettävällä tavalla. Kirjoittajat ovat tarkkaan miettineet, missä järjestyksessä, millä tavalla ja mistä näkökulmasta asiat kannattaa esittää suurelle yleisölle. Itämeri ja ihminen toimii pelinavauksena, joka innostaa lukijaa syventymään juuri häntä kiinnostavaan Itämeren puoleen lisää. Teoksen ansio on siinä, että se synnyttää uteliaisuuden Itämerta kohtaan, vaikka merestä on jo puhuttu paljon.

Itämeri ja ihminen -teoksessa kerrotaan perusasiat raikkaalla tavalla, esimerkiksi Estonian uppoaminen vuonna 1994, mutta usein tarjoillaan myös odottamatonta tietoa, kuten uskomattomat tulkinnat Estonian uppoamisen syistä. Teos hämmästyttää kertoessaan meren pohjassa kytevistä kemiallisista aseista mutta myös upeista hiekkarannoista joita Itämeri tarjoaa. Tietokirjailijat Kai Myrberg ja Matti Leppäranta ovat tutkijoina perehtyneet Itämereen yli 30 vuoden ajan. Koska he tuntevat myös muita meriä, he osoittavat Itämeren erityisyyden muun muassa vertaamalla Itämeren syvyyksiä, jäätymistä ja suolaisuusastetta muihin meriin.

Viimeisen sadan vuoden aikana tasapaino Itämeren ja ihmisen välillä on alkanut järkkyä. Itämeri ja ihminen on myös kannanotto Itämeren tulevaisuuden puolesta. Teos jättää jäljen. Sen sisältöjä miettii pitkään lukemisen jälkeen.