Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi pian opiskella kandiksi englannin kielellä

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa käynnistyy syksyllä 2019 englanninkielinen Bachelor’s programme in Science -kandiohjelma. Englanninkielisiä kandiohjelmia ei ole Helsingin yliopistossa tätä ennen ollut. 

Kansainväliset maisteriohjelmat saavat rinnalleen alempaan korkeakoulututkintoon tähtäävän ohjelman, kun Helsingin yliopiston historian ensimmäinen englanninkielinen kandiohjelma starttaa syksyllä 2019 matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Uusi Bachelor’s programme in Science -ohjelma kattaa kaikki eksaktit luonnontieteet.

– Laaja-alaisuus mahdollistaa sen, että ohjelmasta voi jatkaa ainakin yhdeksään eri maisteriohjelmaan tiedekunnassa, kertoo ohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja, professori Kai Nordlund

"Ohjelmasta voi jatkaa ainakin yhdeksään eri maisteriohjelmaan tiedekunnassa."

Pääosa maisteriohjelmista sekä kaikki tohtoriohjelmat ovat matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa jo nyt kansainvälisiä. Jatkossa siis tutkinnot voi suorittaa alimmasta korkeimpaan halutessaan kokonaan englanniksi.

Pääkaupunkiseudun kansainvälistyminen taustalla

Tarve englanninkieliselle kandiohjelmalle on noussut Helsingin alueen kansainvälistymisestä. Jo noin 15 prosenttia Helsingin väestöstä on lähtöisin muualta kuin Suomesta. 

– Suomeen muuttaneiden perheiden lapset ovat voineet käydä koulut pitkälti englanniksi, mutta yliopistotasoista luonnontieteellistä koulutusta ei ole ollut tarjolla kuin kotimaisilla kielillä. Uusi ohjelma vastaa erityisesti näiden perheiden tarpeeseen, sanoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Paula Eerola

Englanninkielinen ohjelma ei korvaa suomen- ja ruotsinkielisiä kandiohjelmia vaan toimii niiden rinnalla. Opiskelijat voivat suorittaa erikielisten ohjelmien osia ristiin. 

Suomenkielisille opiskelijoille uusi kandiohjelma tarjoaa mahdollisuuden kansainvälistyä kotimaassa, kun he voivat suorittaa koko tutkinnon englanniksi. Esimerkiksi työmarkkinoilla englanninkielinen tutkinto voidaan nähdä etuna.

Englannin lisäksi kotimaisia kieliä 

Ohjelmaan valitaan ensimmäisenä lukuvuonna 50 opiskelijaa, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2019. Ohjelmaan on mahdollista hakea joko kansainvälisen haun kautta vuodenvaihteessa 2018–19 tai kotimaisessa erillishaussa keväällä 2019.

Tutkintoon sisältyy englannin kielen lisäksi pakollisina opintoina joko suomen, ruotsin tai molempien kielten opintoja kuuden opintopisteen edestä. 

Englanninkielinen kandiohjelma on englanninkielisten maisteriohjelmien tapaan maksullinen EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksu ei kuitenkaan koske pysyvän oleskeluluvan Suomeen saaneita. 

Tutkintoon sisältyy englannin kielen lisäksi pakollisina opintoina joko suomen, ruotsin tai molempien kielten opintoja kuuden opintopisteen edestä. 

- Kotimaisten kielten opinnot helpottavat integroitumista Suomeen sekä työllistymistä opintojen jälkeen, toteaa Kai Nordlund.

Lue lisää Bachelor's programme in Science -kandiohjelmasta ohjelman verkkosivuilta.