Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sinetti päivittyi

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uudesta sinetistä karsittiin sukupuolistereotypiat ja vanhentuneet tekstit.

Kreikkalaisessa mytologiassa jumalhahmo Prometheus ojentaa älyn liekin ihmiskunnan nähtäväksi. Vielä viime vuoteen asti mytologiasta peräisin oleva kuvaelma toistui Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sinetissä.

Yliopistomuseon kokoelmapäällikön Jaana Tegelbergin mukaan malli on peräisin noin vuodelta 1919. Kesällä 2020 varadekaani Samuli Siltanen kertoi tiedekunnan muulle johdolle saaneensa opiskelijoilta kritiikkiä sinetin vanhentuneesta tekstistä ja sukupuolistereotypioita toistavasta kuvituksesta. Jumalhahmo Prometheus oli sinetissä esitetty isona miehenä, ihmiskuntaa puolestaan kuvasi pieni nainen. Palautteen mukaan naishahmo esitettiin sinetissä passiivisempana ja vähäpätöisempänä toimijana kuin mies.

Tiedekunnan johto käsitteli asiaa ja totesi, että vanha sinetti on ongelmallinen. Sinetti päätettiin päivittää 2020-luvulle.

Eivätkö sinetit muutenkin ole mennyttä maailmaa digiaikana?

— Yllättävän moni maa vaatii edelleen leimasimella tehtävää sinettiä käytettäväksi kutsukirjeissä ja vastaavissa papereissa, dekaani Kai Nordlund kertoo.

Sinettiä käytetään myös kandi- ja maisteriohjelmien opinnäytteiden kansisivuilla. Muita käyttötarkoituksia tiedekunta ei ole suunnitellut, mutta voi tarkastella asiaa jatkossakin.

— Tutkintotodistuksissa käytämme edelleen Helsingin yliopiston historiallista logoa, Nordlund sanoo.

Juttu on julkaistu alunperin Yliopisto-lehdessä 5/21. Lue lehden näköisversio täältä!

Uuden sinetin symbolit viittaavat kampuksen tieteenaloihin

Taiteilija Tapani Talari uudisti sinettiä. Tuli symboloi Prometheuksen tuomaa sivistystä ja kemiallisia reaktioita. Muut symbolit viittaavat Kumpulan kampuksen eri tieteenaloihin. Kansallisarkiston heraldinen lautakunta arvioi teoksen.