Lumen sulamisen aikaistuminen lisää metsien hiilinielua

Uudessa tutkimuksessa yhdistettiin lumen sulamista koskevia satelliittitietoja ja hiilidioksidimittauksia.

- Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että pohjoisten havumetsien fotosynteesi on aikaistunut viimeisten noin neljäkymmenen vuoden aikana noin 8 päivällä keväisin, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jouni Pulliainen.

Samalla boreaalisten metsien perustuotannon arvioitiin kasvavan vuoden alkupuoliskolla 4 - 6 prosenttia kymmenessä vuodessa, mikä on huomattava lisäys globaalissa hiilinielussa. Se rajoittaa osaltaan ilmaston lämpenemistä. 

Tutkimusta johti Ilmatieteen laitos, joka tekee sekä hiilidioksidimittauksia että seuraa lumen peittoalan muutoksia satelliittien avulla pohjoisella pallonpuoliskolla. Työssä yhdistettiin metsäekosysteemeissä tehdyt hiilidioksidin vaihdon mittaukset, ilmastomallinnus sekä satelliittihavainnot. Näiden tietojen yhdessä tuottamat löydökset auttavat ymmärtämään hiilidioksidin sitoutumista pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsiin.

Pohjoisen metsät ovat suuria hiilinieluja

Metsien hiilenkierto on tärkeä osa ilmastosysteemiä. Ilmakehään tulevista hiilidioksidipäästöistä vähän alle puolet jää ilmakehään ja yli puolet päästöistä sitoutuu meriin ja metsiin. Pohjoisessa sijaitsevat boreaaliset metsät ovat tärkeitä globaalin hiilenkierron kannalta, sillä ne toimivat suurina hiilinieluina ja -varastoina. 

Metsät ovat merkittäviä myös Suomen kasvihuonekaasujen taseessa. Suomessa metsiin sitoutuu joka vuosi enemmän hiiltä kuin niistä poistuu. Tämän vuoksi metsien hiilivarasto kasvaa eli metsät toimivat hiilinieluna.

Vastikään julkaistu tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian Ilmakehäntutkimuksen huippuyksikön kanssa. Se on myös osa Suomen akatemian rahoittamaa arktisten alueiden ARKTIKO-tutkimusohjelmaa, ja siinä hyödynnettiin monien ICOS-mittausasemien aineistoja. Työn julkaisi Proceedings of the National Academy of Sciences –lehti.

Lisätietoja:

Ilmakehäntutkimuksen huippuyksikkö – molekyyleistä ja biologisista prosesseista globaaliin ilmastotutkimukseen ja yksikön oma verkkosivu.

 

Yhteystiedot:

Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, jouni.pulliainen@fmi.fi ja akatemiaprofessori Timo Vesala, timo.vesala@helsinki.fi

Minna Meriläinen-Tenhu, viestinnän asiantuntija, @MinnaMeriTenhu, 040 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi