Lirim Osmani väittelee aiheesta Monipilvihallintataso: Kokeita tieteellisten ja teleyhtiöiden pilvien kanssa

FM Lirim Osmani väittelee perjantaina 11.8.2023 aiheesta Monipilvihallintataso: Kokeita tieteellisten ja teleyhtiöiden pilvien kanssa. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Content-Centric Structures and Networking -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Lirim Osmani puollustaa väitöskirjaansa "Multicloud management plane: Experiments with Scientific and Telco Clouds" perjantaina 11.8.2023 klo 12 Helsingin yliopiston Chemicum-rakennuksen auditoriossa A129 (A.I. Virtasen aukio 1, 1. krs). Vastaväittäjänä toimii professori Pasi Tyrväinen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l42.

Lirim Osmanin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Content-Centric Structures and Networking -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet professori Sasu Tarkoma ja laboratorioinsinööri Tomas Lindén (Helsingin yliopisto).

Monipilvihallintataso: Kokeita tieteellisten ja teleyhtiöiden pilvien kanssa

Virtualisointi on perusta sille, mitä koemme nykyään pilvipalveluna. Ohjelmistojen ja palveluiden toimittaminen alun perin virtuaalikoneiden ja myöhemmin ohjelmistosäiliöiden kautta on keskittänyt teollisuuden ja tutkimuksen ponnistelut OpenStackin ja Kubernetesin ympärille. Molemmat hankkeet ovat yhteisövetoisia ja teollisuuden tukemia, mikä tarjoaa joustavia puitteita laajamittaisten tuotantoinfrastruktuurien virtualisoimiseen, kuitenkin ensisijaisesti yhden hallintoalueen sisällä.

Tässä väitöskirjassa tarjoamme arkkitehtuuriratkaisuja, jotka laajentavat OpenStackia ja Kubernetesia heterogeenisten resurssien hallintaan useissa pilviympäristöissä. Tarkemmin sanottuna OpenStack:n kanssa käytämme GlusterFS:ää tallennusratkaisuna, joka tuo vakautta ja skaalautuvuutta yksityiseen pilvipalveluun, ja Host Identity Protocol -protokollaa turvallisena ja skaalautuvana verkkotekniikkana työkuormien skaalaamiseen eri pilvijärjestelmien yli. Kubernetesin avulla käytämme KubeFediä ja Network Service Meshiä tarjoamaan federointia ja klusterien välisiä yhteyksiä ohjelmistosäiliöiden työkuormille.

Joustavuuden lisääminen tuo kuitenkin mukanaan myös uusia suorituskyvyn ja vakauden kannalta haastavia ongelmia. Suoritamme työssä kokeellisia arviointeja käyttämällä työkuormia ja skenaarioita, jotka ovat erityisesti edustavia tieteen ja teollisuuden, eli CERNin ja Telecom-palveluntarjoajien, käyttötapauksia. Tulokset osoittavat, että käytetyillä tekniikoilla on monipilviominaisuudet työkuormien hallintaan ja käyttöönottamiseen suuressa mittakaavassa valitsemiemme käyttötapausten mukaisesti.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio tulee olemaan saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9350-6.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: lirim.osmani@helsinki.fi.