Laura Uusitalo väittelee aiheesta Monimutkaisten systeemien Bayes-mallintaminen harvan datan perusteella

MMT, FM Laura Uusitalo väittelee perjantaina 11.11.2022 aiheesta Monimutkaisten systeemien Bayes-mallintaminen harvan datan perusteella: ekologisia tapaustutkimuksia. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Spatiotemporal Data Analysis -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

MMT, FM Laura Uusitalo väittelee perjantaina 11.11.2022 klo 13 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa U3032 (Unioninkatu 34, 3. kerros) aiheesta Bayesian network modelling of complex systems with sparse data: Ecological case studies. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Simo Särkkä (Aalto-yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Laura Ruotsalainen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Laura Uusitalon väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Spatiotemporal Data Analysis -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet apulaisprofessori Laura Ruotsalainen (Helsingin yliopisto) ja Reader Allan Tucker (Brunel University London, Iso-Britannia).

Monimutkaisten systeemien Bayes-mallintaminen harvan datan perusteella: ekologisia tapaustutkimuksia

Ekosysteemit ovat monimutkaisia vuorovaikutusten verkostoja, joissa lukuisat lajit ja elinympäristöt sekä paikalliset ja laaja-alaiset, hitaat, nopeat ja sykliset prosessit ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ympäristöaineistot kattavat usein vain verraten pienen osan kaikesta lajistosta ja prosesseista ja saattavat sisältää ajallisia ja paikallisia aukkoja. Lisäksi pitkätkin seuranta-aikasarjat ovat usein vain kymmenien vuosien mittaisia, mikä usein tarkoittaa vain kymmeniä datapisteitä. Tämä tekee ympäristödata-analyysistä haastavaa. Haastavuutta lisää entisestään ekosysteemien muutos esimerkiksi ilmastonmuutoksen, vieraslajien, elinympäristöjen muutosten ym. seurauksena.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan Bayes-verkkojen potentiaalia ympäristödata-analytiikassa. Bayes-verkot eivät vaadi täydellisiä data-aineistoja, ne ilmaisevat arvioihin liittyvän epävarmuuden, ja niiden avulla on mahdollista yhdistää tietoa eri lähteistä, kuten tieteellistä tietoa ja data-aineistoja. Nämä ominaisuudet tekevät niistä lupaavan työkalun ympäristödata-analyysiin.

Väitöskirjan ensimmäinen teema on tutkia, miten muuttujien diskretointi vaikuttaa Bayes-verkkoluokittelijoiden tuloksiin ja miten tätä voi hyödyntää analytiikassa. Toisena teemana on ympäristömuutosten havaitseminen aikasarja-aineistosta piilomuuttujien avulla. Kolmas teema on päätöstukimallit ja se, mitä on huomioitava, jotta nämä monitieteiset mallit ovat tieteellisesti valideja.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8633-1.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: laura.z.uusitalo@helsinki.fi.