Laura Ruotsalaiselle tunnustus sisätilanavigoinnin kehitystyöstä

Maanpuolustuskurssiyhdistyksen tunnustus koskee erityisesti Ruotsalaisen ansioita sisätilanavigoinnin tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori Laura Ruotsalainen on saanut Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n myöntämän tunnustuspalkinnon. Esityksen palkinnosta teki puolustusministeriö. Päiviö Hetemäen rahastosta myönnetyn tunnustuspalkinnon arvo on tuhat euroa.

Ruotsalaisen saama tunnustus koskee erityisesti hänen ansioitaan sisätilanavigoinnin tutkimuksessa ja koulutuksessa. Viime vuodet Ruotsalainen on tehnyt tutkimusta niin sanotun infrastruktuurista riippumattoman sisätilanavigoinnin mahdollistamiseksi.

Sisätilanavigoinnin kehitykseen liittyy paljon haasteita, sillä sisätiloissa tai kaupungin korkeiden rakennusten keskellä GPS-signaalit eivät pysty kulkemaan ilman häiriöitä. Tämä on ongelma erityisesti turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvissä tilanteissa, joissa tarkkojen sijaintitietojen saaminen on erityisen tärkeää. Laura Ruotsalaisen tutkimus tähtää siihen, että erilaisista järjestelmistä saatava paikkatieto olisi mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa.

Päiviö Hetemäen rahaston tarkoituksena on palkita kokonaisturvallisuuden eri aloilla suoritettua ansiokasta kehitystyötä. Rahastosta tuetaan myös valtakunnan puolustusvalmiuden edistämiseksi tapahtuvaa tutkimustyötä, kasvatusta ja muuta toimintaa.