Kumpulassa toimii vilkas kansainvälinen yhteisö

Kumpulan kampuksella kansainvälisyys on arkipäivää. Kun Kumpula Science International järjesti vuotuisen kevätjuhlansa, paikalla oli juhlijoita 37 eri maasta.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kumpulan kampuksella on yksi Helsingin yliopiston kansainvälisimmistä tiedekunnista. Kun kampuksella toimiva kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan perustama järjestö Kumpula Science International järjesti vuotuisen kevätjuhlansa, paikalla oli juhlijoita 37 eri maasta.

Kumpula Science International (KSI) sai alkunsa vuonna 2014. Fysiikan laitoksen kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa syntyi ajatus kansainvälisen yhteisön perustamisesta Kumpulan kampukselle. Nyt mukana on ihmisiä Kumpulan jokaiselta laitokselta.

Fysiikan maisteriopiskelija Shirajum Monira (@EloviyoErina) on järjestön nykyinen puheenjohtaja. Hän ryhtyi tuutoriksi vuonna 2015 ja pian hänelle ehdotettiin, että hän voisi ottaa vastuulleen Kumpulan kansainvälisen opiskelijatoiminnan järjestämisen.

Kun KSI järjesti ensi kerran juhlat, ne olivat jymymenestys ja moni alkoi kysellä, mikä taho juhlat oli järjestänyt.

- Tieto yhteisön olemassaolosta levisi ketjureaktion tavoin, ja juhlien jälkeen alettiin pohtia, kuinka voitaisiin järjestäytyä paremmin, Monira kertoo.

Tervehtimisestä ja talvisaappaista

Muualta Suomeen saapuva astuu vieraaseen maailmaan, jonka tavat ja käytännöt voivat tuntua kummallisilta. Siksi KSI:n perustamisen taustalla ei ollut ajatus ainoastaan hauskanpidosta. Järjestö haluaa saada kansainvälisten opiskelijoiden äänen kuuluville ja tarjota tukea vieraaseen kulttuuriin saapuneille.

- Kun menin ensimmäisen kerran opiskelijabileisiin, kukaan ei tullut juttelemaan minulle. Olin ihmeissäni ja mietin, mitä tein väärin. Myöhemmin ymmärsin, että monet suomalaiset ovat ujoja eivätkä yksinkertaisesti tiedä, mitä sanoa, Monira muistelee.

Hän kertookin nyt, että KSI:n piirissä rohkaistaan kansainvälisiä opiskelijoita tervehtimään ja ottamaan kontaktia suomalaisiin opiskelijoihin - ja toisinpäin.

On hankittava säähän soveltuvat talvisaappaat, löydettävä asunto ja matkakortin latauspiste.

Monille kansainvälisille opiskelijoille pimeän ja kylmän talven kohtaaminen ja siitä selviytyminen on uusi kokemus. Täysin toisenlaisista ilmasto-olosuhteista ja yhteiskunnasta tuleva kohtaa myös erilaisia käytännön haasteita. On hankittava säähän soveltuvat talvisaappaat, löydettävä asunto ja matkakortin latauspiste.

- Emme toimi jäykän virallisesti jakelemalla tietoa kuin virastonluukulta. Pikemminkin ohjaamme uusia tulokkaita kaverillisessa hengessä, Monira täsmentää.

Hän korostaa, että suomalaiset tuutorit kyllä tarjoavat apua. Ongelma on se, että suomalaiset eivät aina tiedä, mikä kaikki kansainvälisille opiskelijoille on vierasta. Sen sijaan aiemmin Suomeen saapuneet kansainväliset opiskelijat tuntevat hämmentävät tavat ja tilanteet ja osaavat näin tarjota uusille tulokkaille juuri heidän kaipaamaansa tietoa.

Kuunteleva korva ja yhdistävä side

KSI järjestää tapahtumia ympäri vuoden. Suosituimpia ovat olleet kevätjuhlat Spring Partyt sekä retket makeistehtaalle. Kuukausittain järjestetään kaikille avoimia kahvittelutapaamisia. Coffee meet-up -nimeä kantavan tapaamisen ajatuksena on tarjoilla kahvia ja paikka, jossa kohdata muita opiskelijoita, jakaa ajatuksia ja kokemuksia.

- Kahvin äärellä voidaan keskustella välillä vakavammistakin aiheista: työhuolista, sydänsuruista tai masennuksesta, Monira kertoo. Kynnys on matala ja auttava käsi löytyy läheltä. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.

Monira antaa erityistä kiitosta tiedekunnan henkilökunnalle avoimesta asenteesta.

Vaikka monet asiat kummastuttavat uusi tulokkaita, Monira antaa erityistä kiitosta tiedekunnan henkilökunnalle avoimesta asenteesta. Opiskelijoita ja heidän ideoitaan kuunnellaan ja hallinnon suunnalla heidät otetaan vakavasti. Moniran mukaan erityisen positiivisena kansainväliset opiskelijat kokevat professorit, jotka ovat helposti lähestyttäviä ja auttavat mielellään opiskelijoita.

KSI toimii myös viestinviejänä kansainvälisen henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä yliopiston hallinnon välillä. Yhteisö välittää hallinnolle tietoa kansainvälisille opiskelijoille tärkeistä asioista ja kannustaa jäseniään osallistumaan yliopiston tilaisuuksiin ja tapaamisiin.

Tulevaisuuden näkymiä

KSI haluaisi luoda tulevaisuudessa vahvempia siteitä muissa tiedekunnassa toimiviin kansainvälisiin järjestöihin. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY:n tapaamisissa on tavattu muita edustajia ja heidän kanssaan aiheesta on ollut puhetta.

Yhteisö on avoin kaikille kumpulalaisille. Toiminnassa on mukana myös useita suomalaisia.

Yhteisö on avoin kaikille kumpulalaisille. Toiminnassa on mukana myös useita suomalaisia. Tällä hetkellä yhteisön hallituksessa toimivat suomalaiset ovat erittäin aktiivisia ja uusista jäsenistäkin usea on suomalainen. Yhteinen kieli on englanti, mutta virallisia kieliä on kolme: suomi, ruotsi ja englanti.

- KSI tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan Kumpulan suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille. On hienoa päästä tutustumaan kerralla useista eri maista kotoisin oleviin kumpulalaisiin. Tätä mahdollisuutta ei kannata ohittaa, Monira sanoo ja hymyilee.

Lue lisää

Kumpula Science Internationalin verkkosivut

Kumpula Science International @ Facebook

 

Kumpula on minulle kuin toinen koti

Shirajum Monira ”Erina”

"Olen fysiikan maisteriopiskelija. Erikoistumisalani on hiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus. Aloitin opinnot Kumpulan kampuksella syksyllä 2013. Työstän parhaillaan pro gradu –tutkielmaani Ilmaisinlaboratoriossa.

Kumpulassa hiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus keskittyy olennaiseen. Opetus Kumpulassa ei ole vain teoreettista vaan hyvin käytännönläheistä.  Teemme tiivistä yhteistyötä CERN:in kanssa.

Suoritin kandidaatin tutkinnon Mount Carmel College Bangaloressa Intiassa. Erikoistumisalani oli radioastronomia, mutta aloin tuolloin kiinnostua hiukkasfysiikasta ja päätin vaihtaa alaa. Kandiohjaajani ehdotti minulle, että jos haluaisin tehdä maisterintutkintoni hiukkasfysiikasta, minun kannattaisi harkita Pohjoismaissa opiskelua. Valintani kohdistui lopulta Suomeen, koska sillä oli hyvät yhteydet CERNiin.

Kumpulan kampus on minulle kuin toinen koti. Vietän suurimman osan ajastani kampuksella ja minulla on täällä paljon ystäviä. Joskus näen henkilökunnan tai opiskelijoiden liikkuvan kampuksella tohveleissaan. Kumpulan kampuksesta on siis tullut monelle kirjaimellisesti kuin toinen koti."