Kohti koulutuksellista tasa-arvoa - ministeriölle tehty selvitys valmistui

Apulaisprofessori Venla Berneliuksen ja väitöskirjatutkija Heidi Huillanin laatima selvitys 'Koulutuksellinen tasa-arvo, alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ja myönteisen erityiskohtelun mahdollisuudet' luovutettiin opetusministeri Jussi Saramolle keskiviikkona 17.2.2021.