Khalid Alnajjar väittelee aiheesta Luovien ilmaisujen laskennallinen tulkinta, tuottaminen ja arviointi

FM Khalid Alnajjar väittelee maanantaina 22.3.2021 klo 12 aiheesta Luovien ilmaisujen laskennallinen tulkinta, tuottaminen ja arviointi. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Discovery-ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Khalid Alnajjar väittelee maanantaina 22.3.2021 klo 12 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa B123 (Pietari Kalmin katu 5, 1. kerros) aiheesta Computational Understanding, Generation and Evaluation of Creative Expressions. Vastaväittäjänä toimii professori Pablo Gervás (Universidad Complutense de Madrid, Espanja) ja kustoksena professori Hannu Toivonen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/67522053133.

Khalid Alnajjarin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Discovery-ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Hannu Toivonen (Helsingin yliopisto).

Luovien ilmaisujen laskennallinen tulkinta, tuottaminen ja arviointi

Laskennallista luovuutta on tutkittu paljon puhtaan tuottamisen näkökulmasta, ja saman aikaan tutkimusta on tehty laskennallisen estetiikan saralla. Väitöskirjani yhdistää näitä kahta eri koulukuntaa, sillä kehittämäni laskennallisesti luovat järjestelmät käyttävät tuottamisessa apuna estetiikkaa; järjestelmät siis tulkitsevat teoksiaan samaan aikaan, kun ne niitä tuottavat.

Käsittelen väitöskirjassani metaforien automaattista tulkintaa, värien nimien tuottamista, sloganien tuottamista sekä suomenkielisen runouden tuottamista. Metodeina käytän perinteistä koneoppimisalgoritmia, eli niin kutsuttua geneettistä algoritmia, sekä neuroverkkoja. Niiden yhdistelmää nimitän mestari ja oppipoika -malliksi, jossa geneettinen algoritmi opettaa neuroverkkoja.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7146-7.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: khalid.alnajjar@helsinki.fi.