Kemian laboratoriotöiden tueksi opetusvideoita ja digitaalinen reaktiotietoaineisto

Kemian digiloikkahankkeessa tuotetut aineistot sopivat etäopetukseen. Lukiolaisille suunnatun verkkokurssin voi sisällyttää osaksi yliopisto-opintoja, jos hakeutuu opiskelemaan kemiaa Helsingin yliopistoon.

Epäorgaanisen ja orgaanisen kemian laboratoriotöiden tueksi tuotettiin 35 opetusvideota

Opetusvideoiden tarkoituksena on havainnollistaa laboratoriotöissä käytettäviä työmenetelmiä ja mittalaitteiden käyttöä. Videot ovat vapaasti katsottavissa Vimeo-videopalvelussa ja niitä käytetäänkin jo oppilastöiden tukena. Oppilaslaboratorioon on sijoitettu QR-koodeja, joiden avulla opiskelijat löytävät kyseistä mittaus- tai työmenetelmää esittelevän videon mobiililaitteellaan. Videoissa on tällä hetkellä tekstitys suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkieliset käännökset tullaan tekemään vuoden 2020 aikana.

Katso kaikki kemian opetusvideot Vimeo-palvelussa: https://vimeo.com/user90623649

Epäorgaanisen kemian töissä suoritettavan kvalitatiivisen analyysin tueksi uusi verkkosivusto

Tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden työskentelyä, kun analyysikaaviot ovat kätevästi seurattavissa tietokoneen kuvaruudulta ja reaktiotietoaineisto on aina parin hiiren klikkauksen päässä. Verkkosivuston suomenkielinen versio on jo valmis ja opiskelijoidemme käytössä. Sen kehitystyöstä kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa artikkelissa (sivu 14). Vuoden 2020 aikana sivut tullaan kääntämään myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kvalitatiivisen analyysin verkkosivu: https://blogs.helsinki.fi/epaorgaaninen-kvali

Lukiolaisille avoin verkkokurssi teemalla ”Kemian rakennetutkimus ja mallinnus”

Tarkoituksena on esitellä lukiolaisille kemian tutkimusmenetelmiä (spektroskopia, molekyylimallinnus) hieman lukion oppimäärää laajemmin ja houkutella tällä tavoin luonnontieteistä kiinnostuneita nuoria kemian yliopisto-opintojen pariin. Verkkokurssin alustava laajuus on 1 opintopiste ja suoritus on tarkoitus lukea hyväksi, jos opiskelija päätyy myöhemmin opiskelemaan kemiaa Helsingin yliopistoon. Kurssia on ideoitu ja kehitetty yhteistyössä lukion kemian opettajien ja lukiolaisten kanssa. Verkkokurssin kantavana ajatuksena on esitellä rakennetutkimuksen menetelmät ja yksinkertainen molekyylimallinnus mahdollisimman visuaalisesti HTML5-pohjaisten tehtävien ja videoiden avulla. Kurssin kehittämistä jatketaan vuonna 2020 ja se on tarkoitus saada valmiiksi kesään mennessä.

Artikkeli on julkaistu Kemiauutiset2020-lehdessä, joka on Helsingin yliopiston kemian osaston julkaisu. Vuoden 2020 julkaisu jatkaa lehden upeaa perinnettä Helsingin yliopiston kemian osaston opiskelukulttuurin, ihmisten ja tutkimuksen esittelyssä.

Kemian kandiohjelman digiloikka

Helsingin yliopisto myönsi alkuvuodesta 2019 kemian kandiohjelman digiloikkahankkeelle rahoituksen. Hanke on osa yliopiston vuonna 2017 käynnistämää opetuksen toteutuksen digiloikka -projektia (2017–2020). Projekti tukee digitalisaation hyödyntämistä pedagogisesti mielekkäällä tavalla yliopiston koulutusohjelmien opetuksessa ja oppimisessa.

Digiloikkahanke jatkuu kesäkuuhun 2020 asti. Kevään aikana työn pääpaino on lukiolaisille suunnatun verkkokurssin kehittämisessä. Sen lisäksi aiomme tuottaa opetusvideoita fysikaalisen kemian laboratoriotöiden tarpeisiin. Videoiden tarkoituksena on esitellä sekä töissä käytetyt mittausmenetelmät, että havainnollistaa niiden taustateoria videoihin upotettujen animaatioiden avulla.

Digiloikkahanke on edennyt tehokkaasti ja olemme saaneet paljon aikaan vuonna 2019. Kiitos tästä kuuluu erityisesti hankkeessa työskennelleille opiskelijoille: Jukka Puumi (kvalitatiivisen analyysin verkkosivu), Aarni Nordström (opetusvideot), Valtteri Lasonen (opetusvideot) ja Matias Jääskeläinen (opetusvideot ja verkkokurssi). Verkkokurssin kehittämistä vuonna 2020 jatkaa Niko Laine. Opetushenkilökunnasta hankkeessa ovat olleet mukana minun lisäkseni Mikko Oivanen, Kjell Knapas, Leena Kaisalo ja Stefan Taubert. Opetusteknologiapalveluista olemme saaneet taitavaa teknistä tukea Esko Kuittiselta.

Kuvassa Markus Metsälä. Credit: Veikko Somerpuro