Kemian laboratoriotöiden tueksi opetusvideoita ja digitaalinen reaktiotietoaineisto
Kemian digiloikkahankkeessa tuotetut aineistot sopivat etäopetukseen. Lukiolaisille suunnatun verkkokurssin voi sisällyttää osaksi yliopisto-opintoja, jos hakeutuu opiskelemaan kemiaa Helsingin yliopistoon.

Epäorgaanisen ja orgaanisen kemian laboratoriotöiden tueksi tuotettiin 35 opetusvideota

Opetusvideoiden tarkoituksena on havainnollistaa laboratoriotöissä käytettäviä työmenetelmiä ja mittalaitteiden käyttöä. Videot ovat vapaasti katsottavissa Vimeo-videopalvelussa ja niitä käytetäänkin jo oppilastöiden tukena. Oppilaslaboratorioon on sijoitettu QR-koodeja, joiden avulla opiskelijat löytävät kyseistä mittaus- tai työmenetelmää esittelevän videon mobiililaitteellaan. Videoissa on tällä hetkellä tekstitys suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkieliset käännökset tullaan tekemään vuoden 2020 aikana.

Katso kaikki kemian opetusvideot Vimeo-palvelussa: https://vimeo.com/user90623649

Epäorgaanisen kemian töissä suoritettavan kvalitatiivisen analyysin tueksi uusi verkkosivusto

Tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden työskentelyä, kun analyysikaaviot ovat kätevästi seurattavissa tietokoneen kuvaruudulta ja reaktiotietoaineisto on aina parin hiiren klikkauksen päässä. Verkkosivuston suomenkielinen versio on jo valmis ja opiskelijoidemme käytössä. Sen kehitystyöstä kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa artikkelissa (sivu 14). Vuoden 2020 aikana sivut tullaan kääntämään myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kvalitatiivisen analyysin verkkosivu: https://blogs.helsinki.fi/epaorgaaninen-kvali

Lukiolaisille avoin verkkokurssi teemalla ”Kemian rakennetutkimus ja mallinnus”

Tarkoituksena on esitellä lukiolaisille kemian tutkimusmenetelmiä (spektroskopia, molekyylimallinnus) hieman lukion oppimäärää laajemmin ja houkutella tällä tavoin luonnontieteistä kiinnostuneita nuoria kemian yliopisto-opintojen pariin. Verkkokurssin alustava laajuus on 1 opintopiste ja suoritus on tarkoitus lukea hyväksi, jos opiskelija päätyy myöhemmin opiskelemaan kemiaa Helsingin yliopistoon. Kurssia on ideoitu ja kehitetty yhteistyössä lukion kemian opettajien ja lukiolaisten kanssa. Verkkokurssin kantavana ajatuksena on esitellä rakennetutkimuksen menetelmät ja yksinkertainen molekyylimallinnus mahdollisimman visuaalisesti HTML5-pohjaisten tehtävien ja videoiden avulla. Kurssin kehittämistä jatketaan vuonna 2020 ja se on tarkoitus saada valmiiksi kesään mennessä.

Artikkeli on julkaistu Kemiauutiset2020-lehdessä, joka on Helsingin yliopiston kemian osaston julkaisu. Vuoden 2020 julkaisu jatkaa lehden upeaa perinnettä Helsingin yliopiston kemian osaston opiskelukulttuurin, ihmisten ja tutkimuksen esittelyssä.