Kari Salo väittelee aiheesta Modulaarinen ääniin keskittyvä tietojärjestelmä nuorten aktivoimiseen museoissa

TkL Kari Salo väittelee perjantaina 8.3.2019 klo 12 aiheesta Modulaarinen ääniin keskittyvä tietojärjestelmä nuorten aktivoimiseen museoissa. Väitöskirjatyö liittyy läheisesti Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hankkeeseen People's Smart Sculpture.

TkL Kari Salo väittelee perjantaina 8.3.2019 klo 12 Helsingin yliopiston Metsätalon salissa 8 (Fabianinkatu 39 tai Unioninkatu 40 B, 3. kerros) aiheesta Modular Audio Platform for Youth Engagement in a Museum Context. Vastaväittäjänä toimii professori Markku Turunen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Tommi Mikkonen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään suomeksi.

Modulaarinen ääniin keskittyvä tietojärjestelmä nuorten aktivoimiseen museoissa

Väitöskirjan tavoitteena oli kehittää modulaarinen ja helppokäyttöinen tietojärjestelmä, joka tukee äänitarinoiden jakamista sekä äänimaisemien rakentelua ja kokemista. Toisena tavoitteena oli arvioida, miten koukuttavia kokemuksia nuorille syntyy työpajoissa, joissa tätä tietojärjestelmää hyödynnettiin. Väitöskirjan tarkoitus on tukea museoita ja muita kulttuurilaitoksia houkuttelemaan nuoria kävijöitä tarjoamalla nuorille mahdollisuus kokea kulttuurilaitoksen tarjonta osallistavalla tavalla.

Olemme onnistuneet kehittämään modulaarisen ja laajennettavan ääniin keskittyvän tietojärjestelmän. Palvelinohjelmisto perustuu avoimeen lähdekoodiin, ja nuorille käyttäjille tarkoitetut mobiilisovellukset on kehitetty Android-puhelimille. Järjestelmä tarjoaa avoimet rajapinnat, mikä mahdollistaa myös kolmansien osapuolien uusien mobiilisovellusten kehittämisen kulttuurilaitosten tarpeisiin. Tietojärjestelmän rinnalla kehitimme työpajakonseptit. Työpajoilla on pedagogiset tavoitteet, mikä mahdollistaa yhteistoiminnan koulujen kanssa. Työpajojen arviointiin sovelsimme kasvatustieteiden puolelta ”student engagement”-tutkimusta, jolloin kykenimme arvioimaan ja mittaamaan osanottajien kokemuksia perustuen heidän käyttäytymiseen, tunnetiloihin sekä kognitiiviseen oppimiseen.

Järjestimme kuusi työpajaa, joissa tietojärjestelmä oli keskeisessä roolissa. Neljä työpajaa järjestettiin Suomessa eri-ikäisille ja eri kansallisuuksista tuleville osanottajille. Kaksi työpajaa järjestettiin Puolassa. Perustuen näistä työpajoista kerättyihin kokemuksiin voimme sanoa, että tulokset olivat lupaavia iästä ja kansallisuudesta riippumatta. Saimme sovellukset toimimaan sujuvasti ja nuoret innostumaan sovellusten avulla. Innostuksen määrän saimme selville kehitetyllä mittausmenetelmällä.

Suurin osa työstä on tehty osana Luova Eurooppa -rahoitteista People’s Smart Sculpture -hanketta. Hankkeen saksalaiset partnerit hyödynsivät äänimaisemasovellusta osana kaupunkisuunnittelua, mikä voisi olla yksi jatkotutkimuksen aihe.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4880-3.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: kari.salo@metropolia.fi.