Kännyköistä kerätyt paikkatiedot auttavat kaupunkien suunnittelussa

Paikkatietojen pohjalta syntyy tutkimusta, jonka ansiosta kaupunkien ja luontoalueiden käyttöä voidaan kehittää nykyistä kestävämmäksi, kertoo professori Tuuli Toivonen.

Mitä tutkit?

Olen maantieteilijä ja tutkin paikkatietojen avulla ihmisten liikkumista, saavutettavuutta ja alueiden käyttöä kaupungeissa, mutta myös luonnonalueilla. Hyödynnän tutkimuksessani isoja, usein tavallisten ihmisten kännykänkäytöstä syntyviä paikkatietoja, kuten teleoperaattoridataa tai sosiaalisen median aineistoja. Niiden pohjalta tutkin ihmisten liikkeitä ja heidän vuorovaikutustaan ympäristön ja toisten ihmisten kanssa.

Miten ja mihin tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Tutkimukseni tuloksia hyödynnetään esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja suojelu- tai virkistysalueiden suunnittelutyössä. Tavoitteena on, että hyvän ymmärryksen avulla alueiden käyttöä voidaan kehittää nykyistä kestävämpään ja tasa-arvoisempaan suuntaan. 

Suunnittelussa on tärkeää ymmärtää, miten erilaiset ihmiset käyttävät kaupunkitilaa ja millaisia asioita he arvostavat.

Tieto auttaa myös hahmottamaan, miten tasapuolinen pääsy ihmisillä on arjessaan hyvään ja terveelliseen ympäristöön, esimerkiksi luontoon.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Yksittäisten ihmisten tuottamat paikkatiedot ovat valtava, hyvin vähän hyödynnetty resurssi. Aineistoa analysoimalla löytyy lisää tietoa ihmisten liikkeistä ja käytöksestä. Sitä voi käyttää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Me teemme analyysia aina yksilönsuojan turvaten. Aineistojen käyttöön liittyvät eettiset ja lainsäädölliset kysymykset odottavat vielä ratkaisua.

Varsinaisten alueellisten ja menetelmällisten tutkimuskysymysten rinnalla on inspiroivaa pohtia, kuinka kaikki tutkimuksen tuottama tieto lopulta vaikuttaa alueelliseen päätöksentekoon – vai vaikuttaako?

Tuuli Toivonen on geoinformatiikan professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Tuuli Toivosen uuden professorin juhlaluento YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.