Kaksikymmentäyksi Kumpulassa työskentelevää tutkijaa sai Akatemian hankerahoituksen

Suomen Akatemian viisivuotisia hankerahoituksia on myönnetty 21 Kumpulan kampuksen tutkijalle.

Luonnontieteiden ja tekniikan toimikunnan (LT) myöntämän viisivuotisen hankerahoituksen syyskuusta 2019 alkaen on saanut kymmenen Kumpulan kampuksella työskentelevää tutkijaa, kaksi kampuksen tutkijaa on saanut hankerahoituksen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalta (BTY) ja yksi kampuksen tutkija on saanut hankerahoituksen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalta (KY).

Syksyn 2018 haussa Akatemialla oli käytössä valtion lisäbudjetista osoitettu 25 miljoonan euron lisärahoitus, joka oli suunnattu nuoren tutkijasukupolven tutkijanuran edistämiseen. Akatemia jakoi tämän lisärahoituksen erikseen nuoren tutkijasukupolven akatemiahankehaun kautta ja sen on saanut kahdeksan tutkijaa Kumpulasta.

Saadun hakerahoituksen rahoituksen suuruus vaihtelee 259 000 eurosta 600 000 euroon.

Lisäksi syyshaussa oli haettavana akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin rahoitukset.  Kumpulassa tämän rahoituksen sai seitsemän akatemiatutkijaa ja kolme tutkijatohtoria.

Akatemiahankkeet Kumpulan kampuksella (1.9.2019 – 31.8.2023):

Akatemiatutkija Arkke Johannes Eskola, Kohti kahden hiilen talteenotossa käytettävän amiinin (2-aminoetanoli (MEA) ja piperatsiini) ilmakehässä tapahtuvan hajoamisen tarkkaa ymmärrystä / Konsortio: CC-Amino

Apulaisprofessori Gregor Hillers, Seismisten pinta-aaltojen kuvantaminen polttopisteeseen  

Yliopistonlehtori Juliette Kennedy, Matemaattinen sisältö, luonnollinen kieli: kietoutuminen ja formalismista vapaus

Professori Veli-Matti Kerminen, Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset

Yliopistonlehtori  Theo Kurten, Kohti kahden hiilen talteenotossa käytettävän amiinin (2-aminoetanoli (MEA) ja piperatsiini) ilmakehässä tapahtuvan hajoamisen tarkkaa ymmärrystä / Konsortio: CC-Amino

Apulaisprofessori Michael Mathioudakis, Model Management Systems: Machine learning meets Database Systems (MLDB) / Konsortio: MLDBProfessori Karri Muinonen, Planetaarinen spektrometria / Konsortio: PlanetS  

Yliopistotutkija Jesus Perea Buceta, Uuden sukupolven antimikrobisten yhdisteiden kehittäminen Gram-negatiivisia bakteereja vastaan / Konsortio: NO-ESCAPE

Yliopistotutkija Maarit Raivonen, Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen

Professori Petteri Uotila, Antarktiksen mannerjäätikön ja Eteläisen jäämeren vuorovaikutukset, mereisten jäätikköjen stabiliteetti ja valtamerten kiertoliike

Professori Kari Vilonen, Langlandsin ohjelma reaallisille ryhmille ja Springerin teoria

Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen, Alkeishiukkasaine äärimmäisissä olosuhteissa

Emeritusprofessori Jouko Väänänen, Moneus vs. yksikäsitteisyys: riippuvuuslogiikaa ja joukko-opillisisa näkökohtia

Nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeet Kumpulan kampuksella (1.9.2019 – 31.8.2023):

Yliopistotutkija Niko Jokela, Vahvasti vuorovaikuttava tiheä kvanttiaine

Apulaisprofessori Leena Järvi, Optimaaliset viheralueratkaisut hiilineutraaleille kaupungeille (CarboCity)

Apulaisprofessori Matti Järvisalo, Uusia menetelmiä deklaratiiviseen optimointiin

Yliopistotutkija Juha Kangasluoma, Syvässä suossa: varaajaionien tutkimus

Apulaisprofessori Arto Klami, Koneoppiminen ultraäänipuhdistuksessa

Professori Tuomo Kuusi, Kvantitatiivinen stokastinen homogenisaatio variaatio-ongelmissa

Akatemiatutkija Tuomas Orponen, Insidenssejä fraktaaleilla

Akatemiatutkija Leena Salmela, De Bruijn verkkojen variaatioita: teoriasta käytäntöön

Akatemiatutkijat (1.9.2019 - 31.8.2024)

Anne Duplouy, Antti Kuusisto, Tuukka Ruotsalo, Yann Salmon, Alexandru Ioan Tomescu, Lucile Turc, David Weir.

Tutkijatohtorit (1.9.2019 - 31.8.2022)

Eleanna Asvestari, Niina Kuosmanen, Xiang Su.