Kaikille avoin MOOC-kurssi Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa avautuu jälleen elokuussa 2021

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa? Uusi verkkokurssimme vastaa muun muassa tällaisiin kysymyksiin. Kurssin kohderyhmänä on lukiolaiset ja muut kiinnostuneet. Tervetuloa osallistumaan oman aikataulusi puitteissa!

Kurs­si au­ke­aa 11.8.2021

Kurssin Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa pilotti on saatu valmiiksi ja kurssia kehitetään nyt ensi syksyä varten. Tervetuloa mukaan jälleen elokuussa 2021! 

Ilmoittaudu mukaan kurssille tällä lomakkeella.

Kurssin tavoitteet ja esittelyvideo 

  • edistää sivistystä: tuoda kiehtova kemia ja sen mahdollisuudet tutuiksi 
  • osoittaa, miten kemia liittyy ja kytkeytyy muihin luonnontieteisiin ja jokaisen arkeen yhteiskunnassa 
  • tutustua esimerkkien kautta kemian tutkijan ja muun kemian asiantuntijan arkeen, kohokohtiin ja mahdollisuuksiin tehdä hyvää tulevaisuutta   
  • tutustua kemian erilaisiin opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin 

Kurssi koostuu lyhyistä tietoiskuista, asiantuntijahaastatteluista, videoista, artikkeleista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Kurssilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Kurssin sisältö on toteutettu yhteistyössä kemian asiantuntijoiden kanssa. 

Kurssin osista tai kokonaisuudesta saa kurssitodistuksen, jota voi käyttää oman lukion kursseissa (lupa siihen pitää kysyä etukäteen lukiossa) ja yliopiston opinnoissa (esim. Helsingin yliopiston kemian osastolla kurssina). 

Katso kurssin esittelyvideo Youtubessa.

Kurssi osana lukio-opintoja

Kurssi sisältää kaksi 1 opintopisteen moduulia, joista molemmat toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina. Kummastakin moduulista saa kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan tai koulutuksessaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla tai opiskelija voi suorittaa sen kokonaisena (1 op tai 2 op). Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Kurssi on suunniteltu tukemaan uusia lukion opetussuunnitelmien perusteita. Se tukee erityisesti KE1 ja KE2 oppimistavoitteita. 

Kurssin yhteistyötahot 

Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osa LUMA-keskus Suomea): Kemianluokka Gadolin, Helsingin yliopiston Kemian osasto, Helsingin yliopiston Kemian osasto: Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemianteollisuus ry, Suomalaisten Kemistien Seura ja Kemia-lehti. Kurssin sisältöön on osallistunut kemian asiantuntijoita 8 korkeakoulusta ja lukuisista yrityksistä sekä muista organisaatioita.

Lisätietoa kurssista

Kurssisivu löytyy täältä.

Kurssin johtaja, luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi) ja kurssiassistentti, Emmi Vuorio (emmi.vuorio@helsinki.fi