Joel Pyykkö väittelee aiheesta Eksploratiivisen haun ajantasainen personalisointi

FM Joel Pyykkö väittelee perjantaina 15.6.2018 aiheesta Eksploratiivisen haun ajantasainen personalisointi. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Helsinki Institute for Information Technology HIIT:ssä tehtävää tutkimusta.

FM Joel Pyykkö väittelee perjantaina 15.6.2018 klo 12 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa B123 (Gustaf Hällströmin katu 2b, 1. kerros) aiheesta Online Personalization in Exploratory Search. Vastaväittäjänä toimii professori Moncef Gabbouj (Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Petri Myllymäki (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Exploratiivisen haun ajantasainen personalisointi

Moderni yhteiskunta tuottaa suuria määriä digitaalista dataa elämämme eri osa-alueilta. Tuotamme tätä dataa vapaa-ajallamme, kun käymme internetissä tai teemme monenlaista multimediaa eri älylaitteillamme. Tämä näkyy vahvasti myös yritysten liiketoiminnassa ja valtioiden hallinnossa, missä erilaisten toimintojen seurantaa tehdään digitaalisesti, esimerkiksi keräämällä laillista informaatiota, terveysdataa ja muuta henkilökohtaista dataa. Tuotetun datan määrä on kasvamassa liian suureksi yksittäisten ihmisten käsiteltäväksi, ja täten erilaisia järjestelmiä, jotka automatisoivat tiedonhakuprosessia, tuotetaan enenevässä määrin. Valitettavasti useat näistä järjestelmistä vaativat asiantuntemusta tarkasteltavalta alalta, jonka takia käyttäjät eksyvät helposti hakuavaruuteen.

Eksploratiivinen haku on tieteenala, joka tutkii käyttäjän käyttäytymistä tilanteissa, joissa heillä on vähän tuntemusta alalta tai joissa he eivät ole vielä päättäneet, mikä on heidän hakunsa päämäärä. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi, kun käyttäjä haluaa kartoittaa saatavilla olevaa aineistoa tai muuten syntetisoida tai tutkia kyseistä dataa. Käyttäjän kannalta oleellisen tiedon löytämiseksi exploratiivinen haku hyödyntää erilaisia menetelmiä, kuten käyttäjän mallintamista, erikoisia käyttöliittymiä tai datan visualisointimenetelmiä.

Tämä väitöskirja esittelee exploratiivisen haun menetelmiä ajantasaiseen personalisointiin ja piirrerepresentaatioihin, jotka mahdollistavat käyttäjälle entuudestaan tuntemattomien tietokantojen tehokkaan käsittelyn. Nämä menetelmät esitellään kahden hakujärjestelmän yhteydessä. Ensiksi esittelemme tieteellisten artikkeleiden etsintään tarkoitetun hakukoneen, joka ottaa käyttäjän tietotason huomioon, kun hakutuloksia esitellään. Jälkimmäinen hakukone mahdollistaa annotoimattomien kuvien tehokkaan selailun. Kokonaisuudessaan tämä väitöskirja kertoo useasta tutkimus- ja järjestelmämenetelmästä, jotka verrattuna perinteisiin hakukoneisiin tukevat paremmin epävarman käyttäjän hakuprosessia tuntemattomassa ympäristössä.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4304-4.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: joel.pyykko@helsinki.fi.