Hyytiälän metsäaseman puurakennushanke etenee

Helsingin yliopisto on julkistanut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyytiälän metsäaseman suunnittelu- ja toteuttamiskilpailun voittajan 31.8. tilaisuudessa. Voittajaksi on valittu nimimerkki Koto, jonka suunnittelija on Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja toteuttaja Siklatilat.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyytiälän metsäasemalle Juupajoelle suunnitellaan uudisrakennusta, jonka rakennusmateriaalina käytetään puuta, ja jonka suunnittelu alkaa vuonna 2020 aikana. Rakentaminen voi alkaa investointipäätöksen jälkeen, näillä näkymin vuonna 2021.

– Tavoitteena on rakentaa laadukas ja elinkaareltaan pitkäikäinen puurakennus. Uudisrakennus pitää sisällään monitoimintaiset opetus- ja majoitustilat. Majoitustilat voivat toimia työhuoneina tarpeen mukaan, kertoo Mika Huhtala, Helsingin yliopiston Viikin kampuksesta vastaava arkkitehti. 

Uudisrakennuksen pääasiallisia käyttäjiä ovat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijat ja opiskelijat, sekä vierailijat ja yhteistyökumppanit niin kotimaasta kuin ulkomailta. 

– Hyytiälän uudisrakennuksesta suunnitellaan ainutlaatuista innovatiivista alustaa, joka toimisi niin sanottuna Living Labina. Toteutuessaan se mahdollistaa rakennetun ympäristön kestävyys-, ilmasto- ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen, ratkaisujen testaamisen ja vaikutusten kannalta tärkeän pitkäaikaisten tutkimusten tekemisen, kertoo maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen. Tähän kuuluu esimerkiksi rakennuksen ja materiaalien kestävyys ja pitkäikäisyys, mutta myös ihmisten terveys ja hyvinvoinnin kokemus, johon rakennukset ja ympäristö vaikuttavat ja joilla on yhteiskunnassa valtava merkitys. 

– Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta haluaa olla vahva toimija innovatiivisten, kestävien ja ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen löytymistä tukevassa tutkimuksessa ja opetuksessa kansallisesti ja kansainvälisesti ja mahdollistaa tähän liittyvän monipuolisen tutkimuksen. 

Aerosolimittausta myös puurakennuksen sisältä

Hyytiälässä sijaitsee maailman johtava mittausasema, Smear II, joka mittaa yli tuhatta asiaa ilmakehästä ja ekosysteemistä osana Ilmakehätieteiden keskus INARin toimintaa. Se mittaa ilmassa leijuvien kaasujen ja pienhiukkasten eli aerosolien pitoisuuksia, muodostumista ja reittejä niin maasta, järvestä, suosta kuin puistakin. Jatkossa aerosolien elämää mitataan Hyytiälässä myös puurakennuksesta ja sen eri huoneista. Ihmisten elämästä suurin osa lopulta vietetään sisätiloissa, joten sisäilman laatu on merkittävää terveydenkin kannalta.

- Pääsemme tieteellisemmin kiinni väitteeseen, jonka mukaan puurakennuksen sisäilma on laadukasta, akateemikko, professori Markku Kulmala painottaa. 

Puurakennusten tiedetään hengittävän, mutta siitä miten kokonaisuus toimii, on vielä hyvin vähän tutkittua tietoa. Massaspektrometrillä ja pienhiukkasmittareilla voidaan Hyytiälän puurakennuksen sisäilmaa tutkia monipuolisesti ja tarkasti. Esimerkiksi joitakin homevaurioita on tähän saakka pystynyt havaitsemaan lähinnä vain koiran hajuaisti. Aerosolifyysikoiden mittareilla päästään kiinni myös näin pieniin kemikaalien pitoisuuksiin.

– Kaikkiaan uudisrakennus myös integroi Hyytiälässä tehtävää tutkimusta ja tavoitteena on luoda Hyytiälästä yhä kiinnostavampi alusta kansalliselle ja kansainväliselle tutkimukselle ja opiskelulle, summaa infrastruktuureista vastaava varadekaani Laura Alakukku maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Uudisrakennuksen rakennuttaja on Helsingin yliopistokiinteistöt. Arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

Hyytiälän metsäasema Juupajoella on metsätieteellinen kenttäasema, josta on kehittynyt kansainvälinen monitieteisen tutkimuksen keskus. Tutkimuskohteet kattavat erilaisia ympäristöjä maaperän syvyyksistä ilmakehän korkeuksiin.

Lisätietoja:
Dekaani Ritva Toivonen, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Arkkitehti Mika Huhtala, Tila ja kiinteistöt 

Tallenne julkistamistilaisuudesta katsottavissa Unitubessa.