Hiukkastutkija Mikko Sipilälle Suomen Akatemian palkinto

Akatemia toteaa, että maailman johtaviin ilmakehätieteilijöihin lukeutuvan Sipilän tutkimuksella on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Suomen Akatemia on myöntänyt vuoden 2020 akatemiapalkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ilmakehän hiukkasmuodostuksen tutkija Mikko Sipilälle (s. 1978). Sipilä on yksi maailman johtavista ilmakehätieteilijöistä ja on tutkimusryhmineen ensimmäisenä raportoinut suoran kokeellisen havainnon hiukkasten syntymekanismista laboratorion ulkopuolella.

Sipilän tutkimuksella on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sillä hänen tutkimuksensa tuloksia on hyödynnetty monipuolisesti esimerkiksi mittalaitteiden kehittämisessä.

– Haluan tehdä työkseni jotain, joka edesauttaa ihmiskuntaa ratkaisemaan sen suurimpia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja lajikatoa. Toivon, että työni ilmakehätutkimuksen, lähinnä ilmakehän pienhiukkasten ja erilaisten höyryjen parissa tuottaisi merkittävää tietoa globaalimuutoksen syiden ja seurauksien ymmärtämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi, Mikko Sipilä sanoo.

"Tutkimuksen tuomat mahdollisuudet on hyvä katsoa loppuun saakka"

Sipilä on erittäin kokenut ja taitava kenttämittausten suorittaja, ja hän on myös johtanut monia mittauskampanjoita. Viime vuosina mittausten kohteina ovat olleet erityisesti haastavat antarktisen ja arktisen alueen asemat.

Tutkimuskohteena ilmakehän hiukkasmuodostus ja erityisesti hiukkasten esiasteen tutkimus on mittausteknisesti haastava ja mittausmenetelmien ja -tekniikoiden kehittäminen onkin Sipilän työssä läpileikkaava piirre. Sipilä on yksi alan johtavista laitekehittäjistä ja hän on osallistunut muun muassa kolmen palveluja ja mittalaitteita tuottavan yrityksen perustamiseen. Eräs hänen perustamistaan yrityksistä keskittyy siviili-ilmailun turvallisuuden parantamiseen.

– Tutkimuksen tuomat mahdollisuudet on hyvä katsoa loppuun saakka. Se voi tuoda meille paremman ympäristön, lisääntyneen turvallisuuden tai uusia työpaikkoja, Sipilä sanoo.

Mikko Sipilä väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2010. Akatemiatutkijaksi hänet valittiin vuonna 2016. Hän työskentelee apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Sipilä on tutkimusryhmän vetäjä ja vuodesta 2020 Helsingin yliopiston Sallassa sijaitsevan Värriön tutkimusaseman johtaja. Hänelle on myönnetty Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) starting grant, jonka rahoituskausi alkoi vuonna 2017.

Suomen Akatemia myöntää palkinnon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Samalla palkittiin myös asuntomarkkinoita ja kaupunkitaloutta tutkiva akatemiatutkija Teemu Lyytikäinen (s. 1977) tieteellisestä rohkeudesta.