Hanna Mäenpää väittelee aiheesta Kaupallisten Open Source -kehittäjäyhteisöjen hallinta avoimen innovaation alustoina, tulevaisuuden työpaikkoina ja oppimisympäristöinä

FM Hanna Mäenpää väittelee tiistaina 23.6.2020 klo 12 aiheesta Kaupallisten Open Source -kehittäjäyhteisöjen hallinta avoimen innovaation alustoina, tulevaisuuden työpaikkoina ja oppimisympäristöinä. Väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Empirical Software Engineering -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Hanna Mäenpää väittelee tiistaina 23.6.2020 klo 12 Helsingin yliopiston Metsätalon salissa 2 (Unioninkatu 40, 2. kerros) aiheesta Organizing and Managing Contributor Involvement in Hybrid Open Source Software Development Communities. Vastaväittäjänä toimii professori Nina Helander (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Tomi Männistö (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään suomeksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/67883961164?pwd=cXVJdkdYMXBFdkhBQlNObnlONkptZz09.

Hanna Mäenpään väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Empirical Software Engineering -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajina ovat toimineet professorit Tommi Mikkonen ja Tomi Männistö (Helsingin yliopisto).

Kaupallisten Open Source -kehittäjäyhteisöjen hallinta avoimen innovaation alustoina, tulevaisuuden työpaikkoina ja oppimisympäristöinä

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot (Open Source Software, OSS) muodostavat erottamattoman osan nykyaikaisen ohjelmistoliiketoiminnan arvonluontilogiikasta. Siksi monet yritykset ovat olleet mukana kehittämässä OSS-ohjelmistoja, vieden kehittäjäyhteisöjä suuntaan jossa yhdistyvät toisaalta liiketoimintalähtöinen tavoitteenasettelu, ja toisaalta ohjelmiston yleishyödyllisyyteen nojaavat arvot. Tällaisessa, hybridinomaisessa ympäristössä yhteisön jatkuvuus perustuu siihen, että sen kaikki osapuolet voivat kokea hyötyvänsä yhdessä tehdystä työstä. 

Mäenpään väitöstutkimus käsittelee selkeän keskusorganisaation orkestroimia, kaupallisesti merkittäviä avoimen lähdekoodin yhteisöjä ja niiden hallintakäytänteitä. Työssä raportoidaan tapaustutkimusten avulla, millaisten osallistumisarkkitehtuurien ympärille suuret kehittäjäyhteisöt voivat rakentua, ja kuinka tietoa yhteisön toiminnasta, päätöksentaosta ja ohjelmistokehitystyön kulloisestakin vaiheesta voidaan käyttää motivoimaan yhteisöä, ja säätelemään sen avoimuutta. Empiirinen aineisto kuvailee myös, millaisia haasteita OSS-pohjaisten, kaupallisten kehittäjäyhteisöjen ohjaamisessa voi ilmetä, ja kuinka yhteisöjen orkestraattorit voivat helpottaa näitä haasteita konkreettisten toimenpiteiden avulla.

Hybridiyhteisöt näyttäytyvät työssä vakavasti otettavina, kunnianhimoisina työympäristöinä, jotka voivat kerätä ympärilleen suuriakin liiketoimintapainotteisia ekosysteemejä. Mäenpää korostaa hybridiyhteisöjen merkitystä uusien urapolkujen luonnissa tulevaisuuden ohjelmistokehittäjille. Hän alleviivaa, että yhteisöt tulisi nähdä myös oppimisympäristöinä, joihin olisi suotuista rakentaa oppimispolkuja eri näkökulmista yhteisöön tuleville kontribuuttoreille.

Näitä uusia näkökulmia hybridiyhteisöjen toimintaan voitaisiin käyttää inspiroimaan uudenlaisten avoimen innovaation strategioiden rakentamista ja hallintaa. Olennainen osa tässä työssä on, millaisella orientaatiolla ja intensiteetillä yhteisöä ylläpitävä keskusorganisaatio osallistuu yhteisön toimintaan, mitä keinoja se käyttää tukeakseen yhteisön jäsenten voimaantumista ja kuinka se tukee yhteisön autonomisuutta.  Mäenpää kannustaa organisaatioita pohtimaan millaista arvoa yhteisön erilaiset tietovirrat tuovat ulkopuolisille ohjelmistokehittäjille ja keskusorganisaatiolle. Hän toivoo, että väitös inspiroisi organisaatioita avaamaan rajojaan uudenlaisille yhteistoimintamalleille, jotka toisaalta edistävät kaupallisten ekosysteemien luomista, mutta myös perustuvat avoimen lähdekoodin yhteisöjen arvoihin.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6193-2.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: hanna.maenpaa@helsinki.fi.