Euroopan kulttuuriperintöpalkinto historiallisten sanomalehtien NewsEye-projektille

Euroopan komissio ja Europa Nostra ovat myöntäneet Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon NewsEye-projektille, jossa Helsingin yliopisto kehitti työkaluja laajamittaiseen erikielisten ja eri lähteistä peräisin olevien digitoitujen sanomalehtien analysointiin.

NewsEye-projekti (A Digital Investigator for Historical Newspapers) paransi tutkijoiden, kirjaston käyttäjien ja suuren yleisön pääsyä eurooppalaisen lehdistön vuosina 1850–1950 ilmestyneisiin aineistoihin. Suomesta projektiin osallistuivat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto ja digitaalisten ihmistieteiden osasto sekä Kansalliskirjasto.

NewsEye-projektissa Helsingin yliopiston tutkijat kehittivät työkaluja vanhojen sanomalehtiartikkelien sisällön analysointiin. Aineistona käytettiin Itävallan, Suomen ja Ranskan kansalliskirjastojen digitoimaa noin 15 miljoonan sivun laajuista sanomalehtiaineistoa.

– Kehittämiemme työkalujen avulla käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi Kansalliskirjaston aineistosta aiheita ja teemoja, joita työkalut tunnistavat automaattisesti, kertoo tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen Helsingin yliopistosta.

Tutkijat kehittivät erityisesti monikielistä aihetunnistusta sekä ajan myötä muuttuvien aiheiden seurantaa. Näillä työkaluilla esimerkiksi historian tutkija voi vertailla kansallisuusaatteeseen liittyviä teemoja 1800-luvun sanomalehdissä eri maissa sekä tarkastella niiden muuttumista vuosikymmenten ja -satojen aikana.

– Lisäksi kehitimme työkaluja, jotka automatisoivat aineistojen analyysiä ja tuottavat tekstimuotoisen raportin keskeisimmistä havainnoista, Toivonen kertoo.

26 hanketta palkittiin

Vuoden 2024 Euroopan arvostetuin kulttuuriperintöpalkinto (European Heritage Award) myönnetään 26 hankkeelle tai toimijalle yhteensä 18 maasta. Palkinnot myöntävät Euroopan komissio ja Europa Nostra, ja ne rahoittaa Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

– Euroopan kulttuuriperintöpalkinto korostaa esimerkillisten hankkeiden ja omistautuneiden yksilöiden ratkaisevaa roolia rikkaan perintömme säilyttämisessä ja edistämisessä. Onnitelen lämpimästi tämän vuoden voittajia, kertoo Iliana Ivanova, Euroopan komission innovaatioista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisosta vastaava komissaari.   

Palkinnot jaetaan Euroopan kulttuuriperintöhuippukokouksessa, joka pidetään lokakuun alussa Bukarestissa, Romaniassa.

Äänestä NewsEye yleisöpalkinnon voittajaksi

Kulttuuriperinnön tukijoita ja harrastajia rohkaistaan nyt tutustumaan voittajiin ja äänestämään Yleisön valinta -palkinnon voittaja 2024. Voit antaa äänesi 22. syyskuuta saakka Europa Nostran verkkosivuilla.