Etätyön sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia tutkiva WinWin4WorkLife -projekti käynnistyi

Projektissa määritellään olennaiset edellytykset terveelle työn ja vapaa-ajan tasapainolle, kehitetään ennustemalleja ja luodaan tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa kestävän etätyön puolesta.

COVID-19-pandemian tuloksena monien arkielämä muuttui joustavien etätyöjärjestelyjen myötä

– Vielä ei tiedetä kovin hyvin, miten muutokset vaikuttavat samanaikaisesti ihmisen hyvinvointiin, työnteon tuottavuuteen kuin myös yhteiskunnan rakenteisiin, sanoo maantieteen akatemiatutkija Olle Järv Helsingin yliopistosta. 

– Yritysten toimistojen muutto pois keskuksista ja kotitalouksien muutto pois kaupungeista voi heikentää kaupunkien elinvoimaa, mutta toisaalta tukea aluekehitystä kaupunkien ulkopuolella, hän jatkaa.

WinWin4WorkLife-projekti on Horizon Europe -ohjelman alaisuudessa toteutettava 3,5-vuotinen tutkimushanke ja sen avulla Euroopassa tehtävän etätyön vaikutuksia halutaan ymmärtää kattavasti. Horizon Europe on eurooppalainen tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelma vuosille 2021–2027.

Avaimet työn ja vapaa-ajan tasapainoon

WinWin4WorkLife-projektin päätavoite on rikastuttaa monitieteellistä ymmärrystä etätyön sosiaalisista, taloudellisista ja alueellisista vaikutuksista. Mukana on asiantuntijoita taloustieteestä, maantieteestä, sosiologiasta, kaupunkisuunnittelusta, terveydenhuollosta ja oikeustieteestä. 

Yhdistämällä sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmat projekti tunnistaa tärkeimmät asumis- ja työskentelyolosuhteet, jotka edistävät terveellistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä sukupuolten tasa-arvoa. Tämä missio ulottuu erilaisiin ympäristöihin kattaen kaupungit, maaseudun ja kansainväliset rajat ylittävät yhteistyöalueet.

Dataan pohjautuvaa tutkimusta ympäri Eurooppaa

Projektin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi WinWin4WorkLife tulee keräämään uutta ja kattavaa dataa viidestä Euroopan maasta—Saksasta, Suomesta, Luxemburgista, Portugalista ja Slovakiasta. 

Maat on strategisesti valittu edustamaan erilaisia hyvinvointijärjestelmiä, asunto- ja työmarkkinoita sekä kulttuurisia normeja, jotka liittyvät etätyöhön. Yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa WinWin4WorkLife pyrkii tuottamaan konkreettisia tuloksia, jotka muovaavat etätyömaisemaa. 

Näihin sisältyy yhteisen sanaston kehittäminen, työn ja vapaa-ajan välistä vuorovaikutusta kuvaavan konseptikaavion suunnittelu sekä avointen tietoaineistojen luominen. Aineistoa hankitaan työnantajien kyselyistä, työntekijöiden kyselyistä, ajan käyttöä koskevista päiväkirjoista ja maakohtaisissa tapaustutkimuksissa tehtävistä laadullisista haastatteluista.

Alueelliset ennusteet

Projekti pyrkii myös ryhmittelemään työnantajia ja työntekijöitä etätyön tukemiseen ja intensiteettiin perustuen ja tarjoaa siihen useita eri näkökulmia. Huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa kaupunkialueiden ja maaseudun yritysten vertailu, halukkuus vähentää toimistotilaa tai siirtää toimintoja muualle, terveysvaikutukset, tuottavuus, tasa-arvo, alueellinen eriarvoisuus ja digitaalisten taitojen osaamistaso.

Projekti sisältää viisi alueellista ennustemallia, jotka tarjoavat erilaisia etätyön käyttöönoton skenaarioita ja ennusteita etätyön ympäristö- ja alueellisista vaikutuksista. Nämä mallit kattavat kaupunkien, maaseudun ja rajat ylittävien alueiden näkökulmat ja tarjoavat arvokasta tietoa poliittisille päättäjille, tutkijoille sekä koko yhteiskunnalle. 

–  Helsingin yliopisto on mukana projektissa tutkimassa suomalaisen etätyön erityispiirteitä – työskentelyä mökiltä tai vapaa-ajan asunnolta käsin sekä etätyön vaikutuksia etenkin Itä-Suomen eri alueiden elinvoimaisuuteen. Olemme innoissamme saadessamme olla osana tätä kunnianhimoista hanketta, joka tuo yhteen etätyöasiantuntemusta eri aloilta ja kulttuureista ja määrittää osaltaan eurooppalaisen etätyön tulevaisuutta, sanoo tutkijatohtori Riku Reunamäki Helsingin yliopistosta.

WinWin4WorkLife yhdistää 15 eurooppalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta, jotka ovat omistautuneet ymmärtämään paremmin, miten tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa ja kehittää sekä työntekijöitä että työnantajia hyödyttäviä etätyöjärjestelyjä.

WinWin4WorkLife-projektin partnerit:

Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LU), Euroquality (FR), Vrije Universiteit Brussel (BE), Hbits (Be), Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Proliptikis Perivallontikis Kai Ergasiakis Iatrikis (EL), Komiteen for Undhedsoplysning (DK),  IST-ID Associação do Instituto Superior Técnico Para a Investigação e Desenvolvimento (PT), Technische Universität München (De), Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (DE), Universidad Politécnica de Madrid (ES), Žilinská Univerzita v Žiline (SK), Helsingin Yliopisto (FI), Universiteit Maastricht (NL), Trexima Bratislava (SK), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)

Lisätietoa:

Twitter (@WinWin4WorkLife)

LinkedIn (@winwin4worklife-eu-project)

Helsingin yliopiston Digital Geography Lab: