Esineiden internetin perusteet voi nyt opiskella avoimella verkkokurssilla

Avoin ja ilmainen Introduction to the Internet of Things -verkkokurssi tarjoaa laajan katsauksen esineiden internetin rakennuspalikoihin, sovelluskohteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Uusi avoin ja ilmainen verkkokurssi Introduction to the Internet of Things on avattu. Helsingin yliopiston järjestämä englanninkielinen kurssi tarjoaa kattavat perustiedot esineiden internetistä (IoT) mutta sisältää myös syventävää ja soveltavaa tietoa.Moni arkikäytössä oleva laite on yhteydessä internetiin tai toisiin laitteisiin. Näitä ovat esimerkiksi älypuhelimet, tabletit, älykellot, sykemittarit ja monet kotien laitteet. Myös esimerkiksi sähköverkko, maatalouden järjestelmät, rakennukset ja älykaupungit kuuluvat samaan ekosysteemiin, jota kutsutaan esineiden internetiksi.

– Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää, mikä on esineiden internetin merkitys jokapäiväisessä elämässämme ja mitä mahdollisuuksia siihen liittyy. Opiskelija pystyy myös suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan IoT-laitteita, sovelluksia ja järjestelmiä, kertoo kurssin vastuuopettaja, tietojenkäsittelytieteen professori Petteri Nurmi Helsingin yliopistosta.

Kurssi soveltuu ensimmäiseksi kurssiksi esineiden internetistä. Muodollisia vaatimuksia pohjatiedoista ei ole, mutta kurssista saa parhaan hyödyn, jos opiskelijalla on perustason ymmärrys tietojenkäsittelytieteestä. Kurssi sopiikin esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille tai kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa oleville.

Perusrakenteista yksityisyyteen ja turvallisuuteen

Introduction to the Internet of Things -kurssin osiot keskittyvät esineiden internetin eri osa-alueisiin: sovelluksiin ja laitteistoihin, käyttöjärjestelmiin ja ohjelmistoihin, sensoreihin, tietoverkkoihin, datanhallintaan ja turvallisuuteen sekä yksityisyyteen.

Jokainen osio sisältää teoriaa ja tehtäviä. Osan tehtävistä voi suorittaa täysin itsenäisesti, ja osa sisältää vertaisarviointia. Kurssin läpäistäkseen tehtävien maksimipisteistä pitää saada vähintään puolet.

Nurmen mukaan kurssi kattaa IoT-laitteiden kirjon yksinkertaisista laitteista laajoihin teollisiin järjestelmiin. Näin opiskelija saa myös valmiudet ymmärtää ja soveltaa IoT-teknologioita työelämässä.

– Kurssilla opiskelija oppii suunnittelemaan IoT-järjestelmiä ja ymmärtää niiden haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelija pääsee pohtimaan käytännön esimerkkien kautta millainen laite mihinkin ongelmaan sopisi ja millainen vaikka sen virtalähteen pitäisi olla. Hän pääsee myös pohtimaan, mitä ongelmia ja virhelähteitä tiettyjen sensorien käyttöön voi liittyä sekä tunnistaa erilaisia tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä uhkia, Nurmi kertoo.

– Käytännössä jokaisessa työpaikassa törmää nykyään IoT-teknologioihin jossakin muodossa. Siksi on tärkeää ymmärtää, mitä osia ja tekniikoita niihin kuuluu ja miten eri osat toimivat. Tulevaisuudessa IoT-järjestelmät ovat myös yhä tärkeämpiä datan ja tiedon lähteitä, joten myös datatieteen ja datatalouden parissa työskentelevien on hyvä ymmärtää IoT-järjestelmiä, hän sanoo.

Introduction to the Internet of Things -kurssin voi aloittaa milloin tahansa. Sen laajuus on neljä opintopistettä, ja ohjeellinen suoritusaika kuusi viikkoa. Opintopisteet voi rekisteröidä Avoimessa yliopistossa. Tutkinto-opiskelijat voivat saada viisi opintopistettä tekemällä MOOC-suorituksen jälkeen myös kurssiin liittyvän kokeen.