Datatiede kurottaa rajojen yli - HiData etsii uusia sovelluksia
Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto etsivät datatieteen menetelmille uusia käyttötapoja yhteisessä HiData-tutkimuskeskuksessa, joka esittäytyy Tiedekulmassa toukokuun lopulla.