Christoph Beier: Geokemia tarjoaa ainutlaatuisia keinoja magmaattisten prosessien ja niihin liittyvien aikajaksojen kuvaamiseen

Merialueilla tapahtuu paljon tulivuorenpurkauksia, joiden syntyyn liittyviin tapahtumasarjoihin ja ajanjaksoihin perehtyminen auttaa ymmärtämään maapallon muuttuvaa luonnetta ja käyttämään luonnonvaroja entistä kestävämmällä tavalla.

Mitä tutkit?

Keskityn tutkimuksessani hyödyntämään kemiaa merialueiden magmaattisten järjestelmien, kuten valtamerisaarten, valtamerten keskiselänteiden ja alityöntövyöhykkeiden tutkimiseen. Mitä tulivuorten vaihteleva koostumus kertoo syvyyksissä käynnissä olevista prosesseista? Maan vaippa, kuori, vesikehä ja ilmakehä ovat monimutkaisessa fysikaalisessa ja kemiallisessa kanssakäymisessä. Millaista se on, ja mitä se kertoo maailmanlaajuisesta geokemiallisesta kierrosta?

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Kahdella merkittävällä sovelluksella on yhteiskunnallista vaikutusta:

Ensinnäkin monet luonnosta saatavista metalleista ovat muodostuneet ja muodostuvat edelleen merien magmaattisilla alueilla. Näiden prosessien tunteminen auttaa meitä käyttämään luonnonvaroja entistä kestävämmällä tavalla.

Lisäksi tulivuorenpurkausten vaikutus ihmisympäristöön riippuu pitkälti magmaattisen järjestelmän koostumuksesta, joka saattaa ajan myötä vaihdella.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Yksinkertaisesti se ällistyttävän laaja ajan ja paikan skaala, jonka parissa työskentelemme. Geokemia tarjoaa ainutlaatuisia keinoja magmaattisten prosessien ja niihin liittyvien, tunneista vuosimiljooniin vaihtelevien aikajaksojen kuvaamiseen. Se auttaa kuvailemaan äärimmäisen pienimuotoisia (mikrometrien tasolla tapahtuvia) muutoksia ja toisaalta tekemään päätelmiä kymmenien, satojen ja jopa tuhansien kilometrien laajuiselle alueelle ulottuvista tapahtumasarjoista.

 

Christoph Beier on geokemian professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Christoph Beierin uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.