Andreas Niskanen väittelee aiheesta Laskennallisia näkökulmia muuttuvaan ja epävarmaan argumentaatioon

FM Andreas Niskanen väittelee tiistaina 13.10.2020 klo 12 aiheesta Laskennallisia näkökulmia muuttuvaan ja epävarmaan argumentaatioon. Väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Constraint Reasoning and Optimization -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Andreas Niskanen väittelee tiistaina 13.10.2020 klo 12 etäyhteyden kautta aiheesta Computational Approaches to Dynamics and Uncertainty in Abstract Argumentation. Vastaväittäjänä toimii professori Gerhard Brewka (Universität Leipzig, Saksa) ja kustoksena apulaisprofessori Matti Järvisalo (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/64923647356?pwd=TmFrRFhOS0ljcHNjNUVFUGhoTU85QT09.

Andreas Niskasen väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Constraint Reasoning and Optimization -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajina ovat toimineet apulaisprofessori Matti Järvisalo ja professori Petri Myllymäki (Helsingin yliopisto).

Laskennallisia näkökulmia muuttuvaan ja epävarmaan argumentaatioon

Argumentaatio on merkittävä modernin tekoälytutkimuksen haara. Niin kutsuttujen abstraktien argumentaatiokehysten avulla voidaan mallintaa argumentointiin liittyviä tilanteita suunnattuina verkkoina, joissa solmut esittävät argumentteja ja kaaret hyökkäyksiä eli ristiriitoja argumenttien välillä. Erilaiset argumentaatiosemantiikat määrittelevät yhdessä hyväksyttäviä, keskenään ristiriidattomia argumenttijoukkoja.Useissa käytännön tilanteissa argumentaatiokehysten rakenne ei ole ennalta määrätty; sekä argumentit että niiden vasta-argumentit ovat muutoksille alttiita ja siten myös epävarmoja. Tämä aiheuttaa useita sekä esityksellisiä että laskennallisia haasteita. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kolmea argumentaatiokehysten dynamiikkaan ja epävarmuuteen liittyvää teemaa laskennallisesta näkökulmasta: pakotusongelmia, argumentaatiokehysten synteesiä sekä epävarmuuden esittämiseen tarkoitettuja argumentaatiokehysten laajennoksia. Työssä esitetään laskennalliseen vaativuuteen liittyviä tuloksia sekä käytännön algoritmeja edellä mainittujen aihealueiden kontekstissa. Vaativuuden kannalta näytetään, että useat ongelmien muunnelmat ovat NP-vaikeita monille keskeisille argumentaatiosemantiikoille. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi työssä suunnitellaan algoritmeja pohjautuen lauselogiikan toteutuvuustarkastimien sekä niiden optimointilaajennosten käyttöön. Esitetyt algoritmit kehitetään avoimen lähdekoodin implementaatioina ja niiden käytännön sovellettavuutta osoitetaan kattavien empiiristen evaluaatioiden kautta.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6617-3.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: andreas.niskanen@helsinki.fi.