Aineen ja maailmankaikkeuden perusolemusta selvittämässä - CERN 70 vuotta

Tervetuloa CERNin 70-vuotisjuhlatapahtumaan Tiedekulmaan 13.3.2024!

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN tutkii aineen ja maailmankaikkeuden perusolemusta maailman suurimmalla hiukkaskiihdyttimellä Sveitsin ja Ranskan rajalla. Tuhansien tutkijoiden työyhteisö käyttää miljardien eurojen laitteistoja, joista tärkein on sadan metriin syvyydessä sijaitseva 27 kilometriä pitkä hiukkaskiihdytin.

Mitä huimalla panostuksella on 70 vuoden aikana saatu aikaan? Miltä tutkimuskeskuksen tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mikä on hiukkasfysiikassa pinnalla nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaisuus on kaksikielinen: CERNin pääjohtaja Fabiola Gianottin puhe on englanniksi, loput esitykset suomeksi.

Tilaisuus myös lähetetään suorana ja sen tallenne on katsottavissa tilaisuuden jälkeen kahden viikon ajan Tiedekulman sivuilla.

Aika: 13.3. kello 13–15 

Paikka: Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, Helsinki / Tapahtuman suora lähetys (striimi)

Tilaisuuden ohjelma

13:00-13:10 Welcome, vice-rector Jouni Hirvonen

13:15-13:40 Fundamental research (and much more …) at CERN, CERN Director-General Fabiola Gianotti

13:45-14:00 Higgsin bosoni löytyi, mitä seuraavaksi? Alkuräjähdyksen jäljityksen loistava tulevaisuus, professori Mikko Voutilainen

14:05-14:20 CERN-tutkimusta kosmisista säteistä ilmakehän pienhiukkasiin ja ilmastoon, professori Katrianne Lehtipalo

14:25-14:40 Hiukkaskiihdyttimistä gravitaatioaaltoihin: maailmankaikkeuden tiheintä ainetta etsimässä, professori Aleksi Vuorinen

14:40-15:00 Vapaata keskustelua

Puhujat

Fabiola Gianotti

Fabiola Gianotti on Euroopan hiukkasfysiikan keskus CERNin pääjohtaja ja ensimmäinen nainen tehtävässä. Italialainen Gianotti väitteli tohtoriksi Milanon yliopistossa vuonna 1989 ja on työskennellyt fysiikan tutkijana CERNissä vuodesta 1994. Hän on Edinburghin yliopiston kunniaprofessori, Italian tiedeakatemian, Yhdysvaltojen kansallisen tiedeakatemian, Ranskan tiedeakatemian, Royal Society Londonin, Royal Academy of Sciences and Arts of Barcelonan sekä ja Royal Irishin Academyn jäsen sekä Helsingin yliopiston kunniatohtori. Hän on saanut lukuisia korkea-arvoisia tunnustuksia ja palkintoja. Pääjohtaja Gianotti on työskennellyt useissa CERNin kokeissa ja ollut mukana ilmaisimien tutkimuksessa ja kehityksessä, rakentamisessa, ohjelmistokehityksessä sekä data-analyysissä. Hän toimi useita vuosia CERNin ATLAS-koekollaboraatiota edustavana puhehenkilönä ja esitteli havaintotulokset Higgsin bosonin löytämisestä CERNissä vuonna 2012. Pääjohtaja Gianottilla on yli 500 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua.

Mikko Voutilainen

Mikko Voutilainen on kokeellisen hiukkasfysiikan professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa pääkohteena ovat hiukkasryöpyt eli jetit, joita hän soveltaa CERNin LHC-kiihdyttimellä tehtävissä mittauksissa ja etsinnöissä. Hän on maailman johtavia jettien kalibrointieksperttejä ja on työskennellyt mm. Yhdysvalloissa Fermilabissa sekä CERNissä Fellow´na. Voutilainen työskentelee Helsingin yliopistossa sekä Fysiikan tutkimuslaitos HIPissä, jossa hän johtaa CMS koe –projektia. Professori Voutilainen on saanut uransa aikana useita tunnustuksia, palkintoja sekä arvostettuja tutkimusrahoituksia, mm. ERC:n Consolidator Grantin sekä Suomen Akatemian hankerahoitusta. CERNin CMS koekollaboraatiossa hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä, ja hän vetää tälläkin hetkellä arvostettua konveeneripositiota. Voutilaisella on lähes 1500 tieteellistä julkaisua, ja hän oli mukana mm. löytämässä Higgsin bosonia. Hänen tärkeimpiin kalibrointijulkaisuihinsa on viitattu yli tuhat kertaa.

Katrianne Lehtipalo

Katrianne Lehtipalo on ilmakehätieteiden professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii monitieteisesti ilmakehän pienhiukkasten syntyä, kasvua ja dynamiikkaa, sekä niiden vaikutusta pilvien muodostumiseen ja ilmastoon. Lehtipalo johtaa Suomen osuutta CERNin Cloud-kokeessa, jossa tutkitaan kontrolloidussa ympäristössä hiukkassuihkuja hyödyntäen aerosolifysiikkaa ja ilmakemiaa. Professori Lehtipalo on alansa tunnustettu asiantuntija ilmakehätutkimuksen mittalaitteiden, analyysimenetelmien ja kenttäkampanjoiden suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa. Hän on saanut useita tunnustuksia tieteellisestä työstään, mm. Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon ja Maailman kulttuurineuvoston erikoistunnustuksen. Professori Lehtipalo työskentelee Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksessa INARissa sekä Ilmatieteen laitoksessa. Hän on julkaissut yli 160 tieteellistä artikkelia ja hänen artikkeleitaan on julkaistu sekä hänen oman alansa johtavissa tieteellisissä lehdissä että laaja-alaisissa tieteen huippulehdissä, kuten Nature ja Science. Hänen julkaisuillaan on yli 10 000 viittausta. 

Aleksi Vuorinen

Aleksi Vuorinen on teoreettisen hiukkasfysiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kvanttikenttäteorioiden, erityisesti kvanttiväridynamiikan eli QCD:n, ennustaman aineen ominaisuuksia korkeilla lämpötiloilla ja tiheyksillä, missä hänen tutkimusryhmänsä edustaa aivan alan kansainvälistä huippua. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa on keskittynyt neutronitähtiin, joiden ytimistä hän pyrkii löytämään kokonaan uudenlaiseen aineen olomuodon, mikä on herättänyt suurta kiinnostusta myös mediassa. Vuorinen on työskennellyt useita vuosia Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa, mm. CERNin Senior Fellow´na 2008-09. Hän on julkaissut 85 tieteellistä artikkelia sekä yhden oppikirjan, joihin on viitattu yhteensä yli 6000 kertaa. Professori Vuorinen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja tieteellisestä työstään sekä yli 6 miljoonaa euroa kilpailtua rahoitusta, ml. erittäin arvostetun Alexander von Humboldtin säätiön Sofja Kovalevskaja palkinnon, ERC:n Consolidator Grantin sekä useita Suomen Akatemian apurahoja.