Agustin Zuñiga Corrales väittelee aiheesta Jokapaikan datatiede: tiedonkeruusta loppukäyttäjäsovelluksiin

FM Agustin Zuñiga Corrales väittelee torstaina 2.11.2023 aiheesta Jokapaikan datatiede: tiedonkeruusta loppukäyttäjäsovelluksiin. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Pervasive Data Science -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Agustin Zuñiga Corrales puollustaa väitöskirjaansa "Pervasive Data Science: From Data Collection to End-User Applications" torstaina 2.11.2023 klo 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa Karolina Eskelin (U3032, Fabianinkatu 33, 3. krs). Vastaväittäjänä toimii professori George Roussos (Birkbeck College, University of London, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Petteri Nurmi (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. 

Agustin Zuñiga Corralesin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Pervasive Data Science -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet professori Petteri Nurmi (Helsingin yliopisto), professori Pan Hui (Helsingin yliopisto ja HKUST, Hong Kong) sekä apulaisprofessori Huber Flores (Tartu Ülikool, Viro).

Jokapaikan datatiede: tiedonkeruusta loppukäyttäjäsovelluksiin

Jokapaikan datatiede (Pervasive Data Science) on kehittyvä tietojenkäsittelytieteen osa-alue, jossa yhdistyvät esineiden internet (IoT), jokapaikan tietotekniikka (Pervasive Computing) ja datatiede (Data Science) ja jossa pyritään kehittämään ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin näitä teknologioita hyödyntäen. Jokapaikan datatiede erottuu perinteisestä datatieteestä hyödyntämällä sulautetun tietotekniikan ratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedon keräämisen laaja-alaisesti eri yhteiskunnan ilmiöistä. Nykyhetkellä jokapaikan datatieteen ominaispiirteitä ja haasteita ei riittävästi ymmärretä, ja jokapaikan datatiedettä hyödyntäviä ratkaisuja on tarjolla vain vähän. Tämän seurauksena jokapaikan datatiede on saanut rajoitetusti huomiota itsenäisenä tutkimusalueena, mikä on johtanut tutkimuksen hajautumiseen tieteen eri osa-alueille. Tässä väitöskirjassa viitoitetaan tietä jokapaikan datatieteen laaja-alaiselle hyödyntämiselle (i) esittelemällä uusia menetelmiä ja ymmärrystä jokapaikan tietotekniikan hyödyntämisestä tiedon keräämiseksi, (ii) osoittamalla, miten jokapaikan tietotekniikan ratkaisut mahdollistavat uudenlaisia sovelluskohteita nykyisten laitteiden sensori- ja laskentakapasiteettia uudelleenkäyttämällä sekä (iii) todentamalla jokapaikan datatieteen yhteiskunnallisia hyötyjä tarjoamalla uusia sovelluksia kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio tulee olemaan saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9973-7.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: agustin.zuniga@helsinki.fi.