Aapo Koski väittelee aiheesta Tehtäväkriittisten, julkisiin hankintoihin perustuvien järjestelmien toimittamisesta

TkL Aapo Koski väittelee keskiviikkona 7.8.2019 klo 12 aiheesta Tehtäväkriittisten, julkisiin hankintoihin perustuvien järjestelmien toimittamisesta. Väitöskirjatyö on osa ohjelmistojärjestelmiin ja ohjelmistotuotantoon liittyvää tutkimusta.

TkL Aapo Koski väittelee keskiviikkona 7.8.2019 klo Helsingin yliopiston Metsätalon salissa 1 (Fabianinkatu 39 tai Unioninkatu 40 B, 1. krs) aiheesta On the Provisioning of Mission Critical Information Systems based on Public Tenders. Vastaväittäjänä toimii professori Kari Smolander (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Tommi Mikkonen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään suomeksi.

Tehtäväkriittisten, julkisiin hankintoihin perustuvien järjestelmien toimittamisesta

Isot julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeet noudattavat RFQ-prosessia, jossa hankkiva organisaatio määrittelee tarjouksessaan hankittavan järjestelmän ja valitsee parhaansa mukaan parhaan toimittajan. Prosessi kestää usein pitkään ja vaatii merkittäviä panostuksia. Perinteisesti prosessi johtaa vesiputousmaiseen kehitysprojektiin, joka jälleen kestää merkittävän ajan, ennen kuin kehitettävä järjestelmä saadaan operatiiviseen käyttöön.

Edellä kuvattu tapa hankkia tietojärjestelmä sisältää monia puutteita, kuten riippuvuuden etukäteen tehdystä suunnittelusta sekä oletuksen, että olemassaolevat tarpeet voidaan tehokkaasti kommunikoida eri osapuolille tarjousdokumenttien avulla. Lisäksi prosessi olettaa, etteivät alkuperäiset tarpeet järjestelmän luomiselle muutu prosessin aikana.

Ketteryys on viime vuosina saanut jalansijaa monilla aloilla, ja inkrementaaliset, iteratiiviset ja asiakaslähtöiset näkökulmat ovat löytäneet tiensä myös RFQ-tarjouksiin. Ketterillä malleilla voidaankin ratkaista perinteisen tarjousprosessin ongelmia, mutta ne luovat myös uusia haasteita. Samaan aikaan monet organisaatiot ovat uudelleenarvioineet omaa asemaansa tietojärjestelmän ylläpitäjinä, ja alkaneet kiinnostua palvelupohjaisista malleista, kuten SaaS, tietojärjestelmätarpeen täyttäjänä.

Tämä väitöstyö pohjautuu käytännön projekteista saatuihin kokemuksiin, joissa tehtäväkriittisiä järjestelmiä on toteutettu palvelupohjaisesti. Työn tulosten perusteella on ilmeistä, että tehtäväkriittisten järjestelmien rakentaminen RFQ-pohjalta, jopa ketterällä työskentelymallilla, ei mahdollista korkealaatuisten järjestelmien rakentamista luotettavasti. Yksi ratkaisu koettuihin haasteisiin on SaaS-malli, joka mahdollistaa ketterän toiminnan samalla ohjaten toteutusta oikeaan suuntaan monipuolisten palautekanavien muodossa. Palvelun tuottaminen on kuitenkin luonteeltaan hyvin erilaista tuotepohjaiseen järjestelmien kehitykseen verrattuna, sillä se vaatii uusia taitoja, kuten käyttäjä- ja asiakasrajapinnassa toimimisen taitoja. Kommunikaatioon, kehitysmalliin ja tuotantomalliin liittyvien ongelmien ratkaisemisen lisäksi tarvitaan myös parannuksia itse RFQ-prosessiin tai jopa hankintalakiin, jotta tietojärjestelmäprojekteissa pystytään jatkossa tuottamaan tehokkaasti käyttäjien tarpeiden täyttäviä ratkaisuja.

Väitöskirjan saatavuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5325-8.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: aapo.koski@helsinki.fi.