Tekopöly – Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle

Tekopöly-projektissa (2021–2022) tutkittiin tekopökkelöitä käyttävää lajistoa sekä sitä, millaiset tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä monimuotoisuudelle talousmetsissä. Tekopöly julkaisi oppaat tekopökkelöiden tekemisestä.
Tutkimustieto tekopökkelöoppaiksi

Moni lahopuusta riippuvainen laji on uhanalaistunut. Metsäluonnon monimuotoisuutta voidaan tukea lisäämällä metsiin lahopuuta ja ylläpitämällä lahopuujatkumoa esimerkiksi tekopökkelöillä.

Tekopöly-projektissa tutkittiin tekopökkelöitä käyttävää lajistoa (linnut, sienet ja pistiäiset) ja selvitettiin, millaiset tekopökkelöt ovat lajistolle hyödyllisimpiä.

Tekopökkelö on pääte- tai harvennushakkuussa muutaman metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka jätetään pystyyn lahoamaan. Kuva: Heidi Björklund.

Oppaat

Tekopölyn ja muiden tutkimustulosten perusteella metsänomistajille ja metsäalan toimijoille julkaistiin marraskuussa 2023 oppaat tekopökkelöiden tekemisestä talousmetsissä.

Tekopökkelöiden tekeminen talousmetsissä
Yhteistyö ja tukijat

Tekopöly oli Metso-hanke, johon osallistuivat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group ja Bioname Oy.

Projektia tukivat maa- ja metsätalousministeriö, Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, Suomen Biologian Seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Aikon Kartano ja Akkula sekä yhteistyön merkeissä Pölymetsä-hanke.

Lisätietoa ja yhteystiedot