Taxo-Fly – Euroopan kukkakärpästen lajitiedot

Taxo-Fly on EU:n rahoittama hanke, joka kerää tärkeimmät lajitiedot kaikista eurooppalaisista kukkakärpäsistä. Kukkakärpäset ovat mesipistiäisten eli mehiläisten ja kimalaisten jälkeen maailman merkittävin pölyttäjähyönteisryhmä. Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johdolla on tarkoitus kerätä kaikki Euroopassa esiintyvien yli 900 kukkakärpäslajien tunnistukseen tarvittava lajitieto avoimelle ja helppokäyttöiselle sivustolle.

Kukkakärpäset ovat merkittävä pölyttäjäryhmä. Kaikkien Euroopassa esiintyvien kukkakärpäslajien tärkeimmät lajitiedot saadaan hankkeen aikana yhdelle sivustolle.

Kukkakärpäset ovat mesipistiäisten eli mehiläisten ja kimalaisten jälkeen maailman merkittävin pölyttäjähyönteisryhmä. Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johdolla on nyt tarkoitus kerätä kaikki Euroopassa esiintyvien yli 900 kukkakärpäslajien tunnistukseen tarvittava lajitieto avoimelle ja helppokäyttöiselle sivustolle. 

Euroopan unioni haluaa osana biodiversiteettistrategiaansa kiinnittää erityistä huomiota muun muassa pölyttäjähyönteisten tilanteeseen, helpottamalla tiedonsaantia ja jakamalla parasta tietämystä Euroopan kukkakärpäsistä. Nimen ja luokittelun lisäksi sivustolle tulevat lajin tärkeimmät tuntomerkit, tiedot lajin ekologiasta ja levinneisyydestä sekä laadukkaat kuvat, joiden avulla lähilajit voidaan yleensä erottaa toisistaan.  

Kolmivuotiseen Taxo-Fly projektiin osallistuvat osallistuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen tutkijoiden lisäksi maailman johtavat kukkakärpäsasiantuntijat serbialaisesta University of Novi Sadista, Saksan Bundesamt für Naturschutzista ja Zoologisches Forschungsmuseum A. Koenigistä sekä yksityisistä organisaatioista. Lisäksi konsultoidaan Euroopasta laajaa kukkakärpäsasiantuntijoiden verkostoa.