Euroopan kasviatlas

Euroopan kasviatlas (Atlas Florae Europaeae, AFE) on kansainvälinen putkilokasvien kartoitusprojekti. Kasviatlaksen suunnittelu ja toteutus aloitettiin 1965 Euroopan kasvitieteilijöiden yhteistyönä, ja perustamisestaan lähtien kartoituskomitean sihteeristö on toiminut Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikössä.

AFE:n ensisijainen tavoite on tuottaa putkilokasvien levinneisyyttä kuvaavia kasvikarttoja, joiden mukana on niitä täydentäviä lajin tai alalajin taksonomisia tietoja. Jokaisessa Euroopan maassa toimii Euroopan kasvikartoitustoimikunnan (Committee for Mapping the Flora of Europe) jäseniä, joiden lähettämät kansalliset tiedot kartoituskomitean sihteeristö kokoaa karttaniteiksi. Vuodesta 1972 kartoituskomitea ja Suomen Biologian Seura Vanamo ovat julkaisseet 15 kartasto-osaa, joissa on kaikkiaan 2921 sivua ja 4708 karttaa. Kartat käsittävät yli 20% Euroopan kasviheimoista (Lycopodiaceae – Rosaceae osittain). Viimeisin osa (Rosaceae: Rubus) julkaistiin elokuussa 2010 ja se sisältää 362 sivua ja 796 kaksivärikarttaa.

Ensimmäisten 12 atlasosan levinneisyyskartat on tehty käsin. 1990-luvulla kartat digitalisoitiin ja niistä muodostettiin tietokanta.

Levinneisyystiedot on sijoitettu kartalle, jonka ruutukoko on noin 50 km × 50 km perustuen UTM-projektioon ja MGRS:n mukaiseen järjestelmään. Karttojen ohella atlas sisältää erilliset kappaleet, joissa annetaan tärkeimmät synonyymit, taksonomisia ja nimistöllisiä tiedonantoja, kromosomilukuja, tärkeitä levinneisyyteen liittyviä lisäyksiä ja korjauksia (täydentäen Flora Europaeaa) sekä viitteet koko levinneisyyttä kuvaaviin karttoihin. Alan uusin kirjallisuus on otettu huomioon atlasta laadittaessa.

Atlas noudattaa Flora Europaean maantieteellisiä rajoja, mutta sisäiset aluerajaukset poikkeavat hieman Flora Europaeassa käytetyistä. Käytetyt karttamerkit pyrkivät kuvaamaan taksonin nykytilaa eri puolilla Eurooppaa.

Euroopan kasviatlaksen kaikki osat ovat saatavissa ja niitä voi tiedustella mm.

Lisätietoa saa myös Suomen Biologian Seura Vanamon kotisivuilta.

Yhteystiedot

Kartoituskomitean sihteeri

Euroopan kasviatlaksen kartoitustoimikunnan sihteeristö

Luonnontieteellinen keskusmuseo
Kasvimuseo
PL 7 (Unioninkatu 44)

00014 Helsingin yliopisto