Yliopisto-opetus

Luomuksen asiantuntijat antavat yliopistotason opetusta ja osallistuvat sen kehittämiseen. Kokoelmia ja tietoaineistoja hyödynnetään monipuolisesti oppimateriaaleina, ja Luomuksen henkilöstö opettaa perus- ja erikoiskursseilla sekä ohjaa maisterintutkielmia ja väitöskirjoja.
Helsingin yliopisto

Monet Helsingin yliopiston eri tiedekuntien koulutusohjelmat hyödyntävät kurssiopetuksessaan Luomuksen kokoelmia tai tietoaineistoja. Esimerkiksi biologian opiskelijat tutustuvat jo ensimmäisenä opintovuotena Suomen eliölajiston monimuotoisuuteen lajintuntemuksen peruskurssilla (BIO-103). Voit tutustua kurssivaatimuksiin sisältyviin kasveihin, eläimiin ja sieniin kurssin Pinkka-sivuilla.

Muut yliopistot

Luomus tukee Itä-Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Turun yliopistossa annattavaa biodiversiteettiopetusta. Monet kursseista ovat englanniksi ja sopivat hyvin myös Suomen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Löydät esimerkkejä opetustarjonnasta Pinkan ja biodiversiteettikoulutusverkoston verkkosivuilta.