Osallistu kansalaistieteeseen

Mielenkiinnon herättäminen luontoa ja luonnontieteitä kohtaan on eräs Luomuksen päätavoitteista. Ohjaaminen luontoharrastusten pariin edesauttaa vahvojen tunnesiteiden syntymistä ja sitä, että ihmiset haluavat jatkossa myös itsenäisesti hakeutua luontoon. Siirtyminen ulkoisesta motivaatiosta sisäiseen on avainasemassa matkalla kohti elinikäistä oppimista!
Kansalaistiede

Kansalaistiede (engl. citizen science) tarkoittaa tieteellistä tutkimusta, johon osallistuu kansalaisia eli yleisön jäseniä. Yleisö voi osallistua esimerkiksi tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja/tai tulosten raportointiin. Kansalaistieteen tavoitteena on tarjota mahdollisuus osallistua tieteelliseen tutkimukseen ja samalla lisätä tietoisuutta tieteestä ja sen merkityksestä yhteiskunnassa.

Luonnontieteen alalla kansalaistiede on suuressa roolissa erilaisissa seurantatutkimuksissa kuten talvilintulaskenta ja pölyttäjäseuranta sekä esimerkiksi vieraslajien havainnoinnissa.

Luomus koordinoi useita seurantatutkimuksia ja ylläpitää Suomen Lajitietokeskusta, jonka palvelujen kautta voit tallentaa luontohavaintoja. Löydät lisätietoja Havainnot ja seurannat -sivuilta.