Radiohiilianalyysit

Teemme Ajoituslaboratoriossa joka vuosi useita satoja radiohiilianalyysejä arkeologeille, geologeille, ympäristötieteilijöille sekä teollisuuteen.
Aikajanoja hiilestä

Kun eliö kuolee, sen hiilen radioaktiivisen isotoopin (14C, radiohiili) määrä tippuu puoleen n. 5730 vuodessa. Radiohiiltä on hyvin vähän - menetelmän herkkyys vastaa nuppineulan terävimmän kärjen etsimistä täydestä heinäladosta. Menetelmää hyödynnetään kautta koko hiilen kiertokulun arkeologisten ja geologisten aineistojen ajoittamiseen, menneisyyden aurinkomyrskyjen tutkimiseen ja jopa teollisen ajan fossiilisten materiaalien tunnistamiseen.

Toimintamalli

Analyysiin sisältyy soveltuvin osin näytteen kemiallinen esikäsittely, näytteen muunnos hiileksi (graphite) tai hiilidioksidiksi (CO2), radiohiilen määrän mittaus hiukkaskiihdyttimellä (Accelerator Mass Spectrometry, AMS) sekä tulosraportti. Määritykset tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston Kiihdytinlaboratorion kanssa Radiocarbon Analytics Finland (RACAF) organisaation kautta. Näytetyypin mukaan teemme tarvittaessa lisäksi myös analyysiä tukevia määrityksiä (stabiili-isotooppi- tai FTIR-analyysit). Emme tee radiohiilellä merkittyjä näytteitä kontaminaatioriskin takia.   

Rutiinianalyysipalvelut

Teemme analyysejä miltei mistä tahansa hiiltä sisältävästä materiaalista (ks. hinnasto). Tyypillisiä näytemateriaaleja ovat puu, luu, turve, kasvinjäänteet sekä fossiilittomaan talouteen tähtäävät teollisuuden prosessijäänteet sekä kuluttajatuotteet. 

  • Radiohiilianalyysi/ajoitus (graphite-AMS, standard, σ ~ 0.3 %)
  • Radiohiilianalyysi/ajoitus (graphite-AMS, high precision, σ ~ 0.2 %)
  • Bioperäisen hiilen määrän analyysi (graphite-AMS, ASTM D6866 standardin mukaisesti)
  • Bioperäisen hiilen määrän analyysi (CO2-AMS, ASTM D6866 standardin mukaisesti)
  • IRMS analyysit (δ13C, δ15N), 14C näytteen karakterisointiin
Hinnat ja aikataulut

Hinnasto (ALV 0%) pätee laboratorioon tilauslomakkeen kera ja ohjeen mukaisesti toimitetulle näytteelle. Arvio toimitusajoista on annettu hinnastossa. HUOM! Helsingin yliopiston sisäiset hinnat on annettu erikseen, koska hinnanmuodostustapa on erilainen. 

Tilaukset

Ota yhteyttä (radiocarbon@helsinki.fi) ennen tilausta, jotta voimme käydä läpi tarpeesi. Voit tulla myös keskustelemaan toimipisteeseemme Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella (Physicum): sovitaan aika. Ota huomioon näytteenotosta, säilytyksestä ja lähetyksestä antamamme ohje. Tilaa määritykset toimittamalla täytetty tilauskaavake pdf-muodossa yhteyshenkilölle ja näytteet alla annettujen osoitetietojen mukaisesti. Voit myös tuoda näytteet toimipisteeseemme. 

Toimita näytteet osoitteeseen

Radiohiilianalyysit
Ajoituslaboratorio
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

tai kuriiripalveluilla osoitteeseen

Radiohiilianalyysit
Ajoituslaboratorio
Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki  

Laitteistot

Käytämme teollisuusautomaatioon pohjautuvaa ohjausjärjestelmää näytteenkäsittelylinjoissa sekä AMS-analyyseissä. Tämän kautta kaikki prosessitieto voidaan tallentaa laaduntarkkailua varten. Tarkempi laiteluettelo löytyy alla olevan linkin kautta.

Analyysien laatu

Radiohiilianalyysit tehdään suhteessa Oxalic Acid II (NIST SRM4990C) standardinäytteisiin, jotka vastaavat vuoden 1950 ilmakehän radiohiilitasoa. Määritysten laatua monitoroidaan modernilla bioperäisellä (kasviöljy) ja vanhalla fossiilisella (dieselöljy) referenssinäytteillä, joiden radiohiilipitoisuudet tunnetaan. Analyyttinen tilastollinen tarkkuus on tyypillisesti <0.3 %.  

Tutustu radiohiilimenetelmään

Geotieteiden yksikön ja Ajoituslaboratorion johtaja Markku Oinonen kertoo radiohiilimenetelmästä, jota voidaan hyödyntää kautta koko hiilen kiertokulun.