Luminesenssiajoitukset

Teemme luminesenssiajoituksia arkeologeille ja geologeille pääosin ns. Single Aliquot Regeneration (SAR) protokollaa noudattaen.
Valo kertoo ajasta

Mineraalikiteen kidevirheisiin loukuttuu luonnon taustasäteilyn irrottamia sähköisesti varattuja hiukkasia. Kun loukut tyhjennetään, voidaan mitata syntyneen valon määrä ja se kertoo taustasäteilyn vaikutusajasta viimeisen lämmön tai valon aiheuttaman tyhjentymisen jälkeen. Luminesenssimenetelmällä voidaan ajoittaa esim. keramiikan ja tiilen valmistushetkiä sekä mineraalikerrostumien syntyä viimeisen jääkauden alkuun asti.  

Rutiinianalyysipalvelut
  • Luminesenssianalyysi (OSL)
Hinnat ja aikataulut

Hinnasto (ALV 0%) pätee laboratorioon tilauslomakkeen kera ja ohjeen mukaisesti toimitetulle näytteelle. Arvio toimitusajasta on annettu hinnastossa. HUOM! Helsingin yliopiston sisäinen hinta on annettu erikseen, koska hinnanmuodostustapa on erilainen. 

Tilaukset

Ota yhteyttä (kari.o.eskola@helsinki.fi) ennen tilausta, jotta voimme käydä läpi tarpeesi. Voit tulla myös keskustelemaan toimipisteeseemme Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella (Physicum): sovitaan aika. Ota huomioon näytteenotosta, säilytyksestä ja lähetyksestä antamamme ohje. Tilaa määritykset toimittamalla täytetty tilauskaavake pdf-muodossa yhteyshenkilölle ja näyte alla annettujen osoitetietojen mukaisesti. Voit myös tuoda näytteet toimipisteeseemme. 

Toimita näytteet osoitteeseen

Luminesenssianalyysit
Ajoituslaboratorio
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

tai kuriiripalveluilla osoitteeseen

Luminesenssianalyysit
Ajoituslaboratorio
Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki 

Laitteistot

Käytämme luminesenssianalyyseihin Risø TL-OSL Reader -laitteistoa. Tämän lisäksi mittaamme betasäteilyn annosnopeuden suoraan näyteaineksesta Risø GM-25-5 beta multi-counter -laitteistolla ja gammasäteilyn annosnopeuden näytteen löytöpaikalta käsikäyttöisellä annosnopeusmittarilla ICX Identifinder NGH. 

Analyysien laatu

Analyysien tarkkuuteen vaikuttaa kolmen mittauksen lisäksi myös näytteen oletettu vesipitoisuus, koska se on vaimentanut säteilyä. Siten on olennaista ymmärtää myös näytteen löytöpaikan ja varastoinnin olosuhteet. Tilastollinen tarkkuus OSL analyysille on tyypillisesti 5-10 %.