Johto
Tiedekuntaa johtaa dekaani. Ylintä päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää tiedekuntaneuvosto. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot.

Tiedekunnan johtoryhmän tehtävä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja päätöksenteossa. Se aktivoi tiedekunnan henkilöstä ja opiskelijoita tiedekunnan kehittämistoiminnassa järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia.

Toimintakaudella 2018 – 2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Dekaani

Professori Risto Renkonen

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Glykobiologian professori, Helsingin yliopisto
Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala
Tieteenalat: Biolääketieteet, Syöpätaudit

Lääketieteellinen tiedekunta
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin Yliopisto
risto.renkonen@helsinki.fi
puh. 0294125110

Sihteeri Päivi Mulari-Matikainen

Haartman-instituutti, Haartmaninkatu 3, B4 krs
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto
paivi.mulari-matikainen@helsinki.fi
puh. 0294126414
gsm. 0504482794

Va­ra­de­kaa­ni

Ope­tuk­ses­ta ja kak­si­kie­li­syy­s­asiois­ta vas­taa­va varadekaani

Professori Tiina Paunio
Tieteenalat: Peruslääketieteet, Kliiniset lääketieteet, Neurotieteet

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Psykiatrian osasto
PL 22 (Välskärinkatu 12)
00014 Helsingin Yliopisto
tiina.paunio@helsinki.fi

Va­ra­de­kaa­ni

Tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va varadekaani

Professori Marjukka Myllärniemi
Tieteenala: Biolääketieteet

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Sisätautien osasto
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto
marjukka.myllarniemi@helsinki.fi
puh. 0294126597
gsm. 0505560786

Va­ra­de­kaa­ni

YVV-toi­min­nas­ta ja va­rain­han­kin­nas­ta vas­taa­va varadekaani

Professori Kari Reijula
Tieteenala: Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin Yliopisto
kari.reijula@helsinki.fi
puh. 0294140626
gsm. 0503112461

Yksikön johtajat

Clinicum

Professori Klaus Olkkola
Tieteenala: Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

Medicum

Professori Eero Mervaala
Tieteenala: Biolääketieteet

Tutkimusohjelmayksikkö

Apulaisprofessori Henna Tyynismaa
Tieteenala Biolääketieteet, Neurotieteet

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti. Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto on nimennyt eri toimikuntia valmistelemaan päätöksien tekoa.

Kokouspäivämäärät

2021

24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

2022

25.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5., 14.6., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton ko­koon­pa­no 2018 - 2021

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii Risto Renkonen ja sihteerinä Raija Selivuo.

Tiedekuntaneuvoston jäsen ja (varajäsen)

Professorit
 • professori Janne Backman, (professori Ilkka Ojanperä)
 • professori Olli Carpén, (professori Matti Airaksinen)
 • professori Erkki Isometsä, (professori Juha Sinisalo)
 • professori Tea Lallukka, (professori Leo Tjäderhane)
 • professori Juha Pekkanen, (professori Sirpa Leppä)
 • professori Pauli Puolakkainen, (professori Taina Autti)
 • professori Anu Wartiovaara, (professori Timo Otonkoski)
 • akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie, (professori Kimmo Alho)
Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö
 • laboratoriomestari Heli Grym, (laboratorioinsinööri Solja Eurola)
 • yliopistonlehtori Maarit Hölttä-Vuori, (kliininen opettaja Vedran Stefanovic)
 • akatemiatutkija Outi Kilpivaara, (apulaisprofessori Liisa Kauppi)
 • projektikirjanpitäjä Marja-Liisa Köppä, (koordinaattori Maarit Raukola)
 • yliopistonlehtori Nina Peitsaro, (yliopisto-opettaja Jari Lipsanen)
Opiskelijat 1.1.2020 alkaen
 • Pinja Rantama, (Ville Liu)
 • Enni Rasmus, (Kaisa Krabbe)
 • Nadja Smedman, (Silja Siukkonen)
 • Andreas Stenbäck, (Fredrik Ahlström)
 • Henri Vasara, (Linnea Hurri)

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton ko­kous­päi­vät ja pöy­tä­kir­jat

Kokouspöytäkirjat löytyvät Flammasta (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan sen jälkeen, kun kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat sen allekirjoittaneet. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä, pöytäkirjanotteet lähetetään asianosaisille kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.