Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Ylintä päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää tiedekuntaneuvosto. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot.

Tiedekunnan johtoryhmän tehtävä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja päätöksenteossa. Se aktivoi tiedekunnan henkilöstä ja opiskelijoita tiedekunnan kehittämistoiminnassa järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia.

Toimintakaudella 2022 – 2025 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Dekaani

Dekaani

Professori Johanna Arola
Tieteenala: Patologia

Lääketieteellinen tiedekunta
Medicum, Patologian osasto
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
johanna.t.arola@helsinki.fi
gsm. 0505511853

Sihteeri Päivi Mulari-Matikainen

Haartman-instituutti, Haartmaninkatu 3, B4 krs
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto
paivi.mulari-matikainen@helsinki.fi
puh. 0294126414
gsm. 0504482794

Va­ra­de­kaa­ni

Ope­tuk­ses­ta ja kak­si­kie­li­syy­s­asiois­ta vas­taa­va varadekaani

Professori Anu-Katriina Pesonen
Tieteenala: Psykologia, unitutkimus, neurotieteet

Lääketieteellinen tiedekunta
Medicum, Psykologian ja logopedian osasto
PL 21 (Haartmaninkatu 3 F)
00014 Helsingin Yliopisto
anukatriina.pesonen@helsinki.fi
puh. 0294129528

 

Va­ra­de­kaa­ni

Tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va varadekaani. Vastuualueina tutkimusinfrastruktuurit ja tutkimushankkeet.

Professori Elina Ikonen
Tieteenala: Solu- ja kudosbiologia

Lääketieteellinen tiedekunta
Medicum, Anatomian osasto
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
elina.ikonen@helsinki.fi
puh. 0294125277

Apulaisprofessori

Hoitaa varadekaanin tehtäviä 1.8.2023- 31.12.2023. Vastuualueina tieteellinen neuvosto (HY taso) ja tutkimusneuvosto (LTDK taso), tutkijakoulutus, kansainvälistyminen. 

Apulaisprofessori Liisa Kauppi

Lääketieteellinen tiedekunta
Medicum, Biokemian ja kehitysbiologian osasto 
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
liisa.kauppi@helsinki.fi
puh. 0294125555

Va­ra­de­kaa­ni

YVV-toi­min­nas­ta ja va­rain­han­kin­nas­ta vas­taa­va varadekaani

Professori Kari Reijula
Tieteenala: Työterveys- ja työlääketiede, kansanterveystiede

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum, Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin Yliopisto
kari.reijula@helsinki.fi
puh. 0294140626
gsm. 0405502050

Yksikön johtajat

Clinicum

Professori Klaus Olkkola
Tieteenala: Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

Medicum

Professori Eero Mervaala
Tieteenala: Biolääketieteet

Tutkimusohjelmayksikkö

Apulaisprofessori Henna Tyynismaa
Tieteenala: Biolääketieteet, Neurotieteet

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti. Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto on nimennyt eri toimikuntia valmistelemaan päätöksien tekoa.

Kokouspäivämäärät

2023

24.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6., 22.8., 19.9., 17.10., 21.11. ja 12.12.

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton ko­koon­pa­no 2022 - 2025

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii Johanna Arola ja sihteerinä Raija Selivuo.

Tiedekuntaneuvoston jäsen ja (varajäsen)

Professorit
 • professori Matti Airaksinen (professori Sampsa Vanhatalo)
 • professori Janne Backman, (professori Sampsa Hautaniemi)
 • professori Oskari Heikinheimo, (professori Kaija-Leena Kolho)
 • professori Teija Kujala, (professori Minna Laakso)
 • professori Tiina Paunio, (professori Juha Sinisalo)
 • professori Pauli Puolakkainen, (professori Sirpa Leppä)
 • professori Leo Tjäderhane, (professori Tea Lallukka)
 • professori Anu Wartiovaara, (professori Satu Mustjoki)
 • professori Taneli Raivio, HUS
Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö
 • yliopistonlehtori Maarit Hölttä, (yliopistonlehtori Pauli Turunen)
 • laboratorioinsinööri Antti Isomäki, (koulutuspäällikkö Johanna Brandt)
 • apulaisprofessori Liisa Kauppi, (akatemiatutkija Kari Vaahtomeri)
 • yliopistonlehtori Nina Peitsaro, (yliopistotutkija Satu Saalasti)
 • kliininen opettaja Vedran Stefanovic, (kliininen opettaja Alexander Salava)
Opiskelijat
 • Amanda Ahlmark, (Salla Skön)
 • Anssi-Kalle Heikkinen, (Ilari Heikkinen)
 • Linnea Hurri, (Johanna Castrén)
 • Siiri Piha
 • Jalmari Stenberg

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton ko­kous­päi­vät ja pöy­tä­kir­jat

Kokouspöytäkirjat löytyvät Flammasta (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan sen jälkeen, kun kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat sen allekirjoittaneet. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä, pöytäkirjanotteet lähetetään asianosaisille kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.