SPARK Finland - potkua lääke- ja terveysalan innovaatiotoimintaan

SPARK-OHJELMAN HAKU UUSILLE JA TIIMEILLE JA PROJEKTEILLE ON AUKI! Haku päättyy 22.1.2018 klo 16. Lisätietoa ohjelman verkkosivulta https://sparkfinland.fi

CALL FOR NEW PROJECTS AND TEAMS FOR SPARK program is open until January 22nd 2018 at 16:00. 
You will find more detailed information and documents for the open call at https://sparkfinland.fi

SPARK Finland (https://sparkfinland.fi) on globaalisti verkottunut terveysteknologia ja life science -alan kehittymistä tukeva ohjelma ja toimija, joka tukee tutkimuksesta ja kliinisestä palvelutuotannosta kumpuavien ideoiden jalostamista uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Samalla se tukee tutkijoiden ja kliinikkojen osaamisen kehittymistä ja uramahdollisuuksien monipuolistumista.

Terveysteknologia- ja life science alan merkittävimpiä haasteita ovat pitkä tuotekehitysaika ja suuri
investointitarve. Tästä syystä muun muassa perinteinen pääomasijoitustoiminta on siirtynyt alkupään kaikkein riskisimmästä päästä yhä kauemmas myöhäisempiin vaiheisiin. Ratkaisuja tähän haasteeseen on lähtökohtaisesti kaksi; uudenlainen rahoitusinstrumentointi alkuvaiheeseen sekä kehittämistyön nopeuttaminen sen varhaisimmassa vaiheessa, joka tyypillisimmin tapahtuu vielä akateemisessa instituutiossa tai sairaalassa.

RATKAISU STANFORDISSA

SPARK at Stanford on akateemisen yhteisön ja teollisuuden yhteisohjelma, jonka tavoitteena on valmentaa lääketieteen ja luonnontieteiden tutkijoita, opiskelijoita ja kliinikkoja terapeuttisten ja diagnostisten ratkaisujen löytämiseen ja kehittämiseen. SPARK edistää tutkimuslähtöisten ja kliinisistä ympäristöistä kumpuavien aihioiden kehittämistä kliinisiksi ja kaupallisiksi ratkaisuiksi ja innovoi kustannustehokkaita lähestymisnäkökulmia lääkkeiden ja muiden ratkaisujen kehittämiseen. Valittavien projektien keskeisimpiä lähtökohtia ovat:

  • Tunnistettu kliininen tarve
  • Lähestyy aihetta uudenlaisesta näkökulmasta
  • Aihio on mahdollista kehittää kliinisiin tutkimuksiin tai kaupalliseksi ratkaisuksi kahden vuoden kehitysjakson jälkeen.

Aihioiden ja tiimien sparraus ja koulutus tapahtuvat yhteisöllisellä mallilla, joka tuo mentoreiksi maailman luokan yrittäjiä, yritysjohtajia, tuotekehittäjiä, rahoittajia ja akateemisia osaajia. Ohjelmaan valikoidut caset voivat saada ideansa kehittämiseen ja jalostamineen siemenrahoitusta.  

RATKAISU SUOMESSA – SPARK FINLAND

Suomen SPARKin toiminta pohjautuu Stanfordin ohjelman kulmakiviin. Toisin kuin Stanfordissa, Suomen SPARK-ohjelman caset tulevat huomattavan laajalti terveysalan eri osaamisalueilta. Aihiot voivat olla mm. lääkkeitä, diagnostiikkaa, terveysteknologiaa tai vaikkapa terveysalan IT- ratkaisuja.

SPARK Finland -ohjelma on pilotointivaiheessa 2017-18 pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yhteisprojekti. Vuosina 2019-2020 ohjelman on tarkoitus laajentua  kansalliseksi. Ohjelman juridisena kotipesänä toimii pääkaupunkiseudulla Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja kumppanina Tampereen seutu ja Tampereen yliopisto (lääketieteellinen tiedekunta ja Biomeditech Instituutti). Valmistelu- ja pilotointivaiheen päärahoittaja on TEM. Pääkaupunkiseudun omarahoitus organisoituu Health Capital Helsinki -allianssin toimesta ja Tampereen seudulla Tampereen yliopiston (osana Tampere3 allianssia) toimesta.

SPARK global

SPARK Global Network (updated March 2017)

 

Suomen ohjelma toimii aktiivisesti globaalissa SPARK-ohjelmien verkostossa. Keskeisiä kumppaniohjelmia USA:n lisäksi löytyy mm. Saksasta, Norjasta, Australiasta, Brasiliasta, Japanista, Taiwanista ja Singaporesta.

Yhteystiedot:
Pasi Sorvisto, Director, +358 40 8201793, pasi.sorvisto@sparkfinland.fi
Juho Väisänen, Development Manager, +358 40 1909834, juho.vaisanen@sparkfinland.fi
Juuso Blomster, Development Manager, +358 50 3100194, juuso.blomster@sparkfinland.fi
Raija Selivuo, Assistant, +358 50 4489942, raija.selivuo@sparkfinland.fi

SPARK Finland -ohjelman verkkosivut (in English)